Vinohradský sbor ČCE

Co pro mě znamená…

Úvaha jednoho z konfirmandů

Co pro mě znamená víra?

Víra pro můj život znamená hodně a nedokážu si představit život lidí, kteří v nic nevěří - ateistů. Znamená to pro mě, že celý život můžu svobodně věřit, v co chci, ať už mi to dává cokoliv. Záleží to jen a jen na mně. Konkrétně víra v Boha pro mě znamená, že věřím, že po smrti bude následovat nový život v Božím království a že se na něj můžu těšit, protože věřím, že bude takový, jaký nám ho Pán Bůh přichystal. Takže nemusím mít obavy ze smrti, a to je asi pro člověka velmi důležitá věc. Je dobře, že mě rodiče od narození vedli k víře, sice se mi třeba dřív nechtělo chodit do kostela, ale poslední dobou si začínám uvědomovat, jak moc to pro mě všechno znamená, a chci o tom objevovat víc. Ve škole si říkám, že uvnitř prožívám věci o hodně jinak než ostatní, kteří věřící nejsou, a že na hodně věcí mám úplně jiný názor. Ten je někdy těžké vyjádřit, ale doufám, že postupem času to pro mě bude snažší a snažší . Moje víra se samozřejmě bude v životě podrobovat různým zkouškám, ale já věřím, že pokud při mně Bůh zůstane, obstojím.

Co pro mě znamená Bůh?

Bůh pro mě znamená někoho, kdo byl, je a bude vždy a všude se mnou. Někdo, kdo mě miluje, komu na mě záleží, stejne jako na všech lidech na světě, kdo mě chrání, posiluje, stará se o mě, někdo, kdo dá lidem druhou šanci, na koho se můžu spolehnout, o koho se můžu opřít, komu se můžu svěřit, kdo mi pomáhá v těžkých situacích. To, že věřím, že Pán Bůh existuje, mi dává šanci nepodlehnout samotě. Taky pro mě Bůh znamená někoho, kdo mi určitým způsobem dává poznat, co je špatné a co ne. Věřím, že Pán Bůh mi připravil cestu životem a že já ji mám následovat. Můžu se k němu modlit a prosit za to, co mě trápí, a zároveň děkovat za každý nový den strávený s rodinou, přáteli, děkovat ze všechny zkušenosti, které mám, protože mě posilují v nových věcech. Věřím, že vztah k Bohu si budu budovat celý život a že je u každého člověka individuální.

Co pro mě znamená církev?

Církev pro mě znamená skupinu lidí, přátel, kteří se mnou mají aspoň jednu základní věc společnou, a to víru v Boha. Tito přátelé jsou vždy připraveni mi pomoct a vyslyšet mě. Pokud má člověk určitou církev, kterou navstěvuje a cítí se v ní dobře, pak by to pro něj mohlo znamenat určité zázemí.

číslo 103, leden 2010
předchozí   další

Obsah

Kázání
Co pro mě znamená…
Starozákonní znamení smlouvy
Sborová solidarita III.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).