Vinohradský sbor ČCE

Adventní trh

Minirozhovory s prodejci

Druhou adventní neděli se ve vstupních prostorách sborového domu opět uskutečnil adventní trh, na němž nabízeli své zboží prodejci z růných neziskových organizací. Jako každý rok se nabízely také teplé nápoje, punč a koláče, prodávaly se drobné dárky. Výtěžek z tohoto prodeje byl určen středisku Diakonie ve Stodůlkách. Jaké prodejce jsme mohli letos na trhu potkat?

Okamžik

Jakým klientům se vaše sdružení věnuje?

Jmenujeme se občanské sdružení Okamžik a vyvíjíme činnost pro podporu nevidomých, hlavně z dospělé populace, ale i dětských klientů v rámci dětské asistence. Směrů činnosti máme několik - kromě již zmíněných máme například velké dobrovolnické centrum. Zde vzniká spolupráce dospělého dobrovolníka s klientem, jež zahrnuje například doprovod k lékaři či knihovny, může jít však i o spolupráci na podkladě společných zájmů. To už je pak skoro na rovině bližšího přátelství. Další aktivitou je ediční činnost- vydali jsme ke 40 publikacím, které se nějak vztahují k problematice zrakově postižených. Na tomto trhu však představujeme především ateliér hmatového modelování, kterému říkáme Hmateliér. Nevidomé klientky se tu učí speciální technikou pro nevidomé vytvářet nejrůznější dekorativní a užitné předměty, například svícny, misky, květináče.

Kolik klientek v Hmateliéru máte?

V současné době 3 a budeme je doplňovat do počtu 6. Pracuji s nimi já jako hlavní lektorka a na částečný úvazek mám asistentku.

Je to sociální služba, nebo si to klientky musí hradit?

Nic hradit není třeba, jsme financováni z projektu Evropské unie, prozatím tedy finance řešit nemusíme. Do budoucna bychom se asi o zapojení mezi sociální služby pokusili.

Jak se dnes prodává?

Celkem dobře, především drobnější věci, ty větší se musí odvézt autem, tak si je těžko někdo odnese v tašce.

Nazaret, středisko Diakonie CČSH Borovany

Informace o středisku z webových stran www. nazaret.cz, prodej zajištěn sborem CČSH Dykova

Sociálně terapeutická dílna poskytuje službu lidem s handicapem, kteří by těžko hledali umístění na trhu práce, pracuje v ní 5 lidi s těžším postižením. Dalšími službami jsou chráněné dílny - keramická, kde se vyrábí užitková i ozdobná keramika, a textilní a výtvarná, kde se vytvářejí tkané koberce, tašky, trička apod.

Má s tímto střediskem váš sbor nějakou družbu?

Ne, je to přes kamaráda, s kterým se znám ze školy, pracuje jako ředitel té organizace, takže jsem nabídl možnost se účastnit tohoto trhu. Sami objíždějí různé trhy a je pro ně úleva, že sem nemusí sami.

Mládež

(prodávala a odpovídala pohledná mládežnice, na fotografii je ovšem Mikuláš Vymětal)

Jsme tu za pražskou mládež. Každý rok pořádáme Báječný bál a vždy si vybereme nějaké středisko Diakonie, kterému věnujeme výtěžek. Letos jsme vybrali Stodůlky. Kromě toho již druhým rokem pořádáme při seniorátních dnech dílnu, kde vyrábíme náušnice či něco z papíru. Další dílna je ve Strašnicích. Co vyděláme, snažíme se prodat na seniorátních akcích a to se pak přidá k výtěžku Báječného bálu…

Kolik se vás na výrobě podílelo?

Měli jsme dvě dílny, jedna ještě bude. Účast je obvykle pod deset lidí, asi 5-8.

Zahrada

Vím, že pracujete s lidmi s kombinovaným postižením. Jak zvládají spolupracovat na výrobcích, když mají většinou dost těžké postižení?

Snažíme se zapojit všechny. Mohou dělat podklady, například houbičkou, štětcem, pracují s tiskátky. To, co se ručně nemaluje, můžou dělat, potom přijdou nějací šikovní kolegové, kteří to složí do finálního výrobku.

Máte tedy sociálně terapeutickou dílnu?

Ne, tato tvorba se odehrává v rámci výtvarné nebo pracovní výchovy, výrobky se potom snažíme prodávat na různých trzích, například v poslední době ve Waldorfské škole, v Jílovém, na výstavách zdravotnických pomůcek.

Část z výdělku se vrací přímo dětem zpátky, takže z toho mají viditelný užitek.

Diakonie Stodůlky

V letáku jsem si přečetla, že sociálně terapeutická dílna je v provozu každý pracovní den. Služba je bezplatná, uživatelé platí pouze stravu, pokud si ji objednají. Plat nedostávají, protože nejde o chráněnou dílnu a uživatelé nejsou zaměstnanci. Část výnosů s prodeje se jim však vrací v podobě motivačního příspěvku. Uživateli služby jsou lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a tělesným postižením. Kolik klientů nyní máte?

Máme kapacitu 12 klientů, zatím jich máme 11, průměrně 8-9 denně. Podporu zajišťují 3 zaměstnanci.

Jak pracujete s klienty, kteří sami vzhledem k postižení mnoho udělat nemůžou?

Některým se věnujeme individuálně, buď já nebo kolegyně nebo i dobrovolníci, kteří ve velkém množství chodí pomáhat. Klienti jsou ale šikovní, většinou jsou schopni aspoň něco vyrobit úplně sami, zbytek s dopomocí.

Co konkrétně vyrábějí sami?

Většinou tvoří část výrobku, zbytek doděláváme. Mohou razítkovat, vyválet hlínu, vykrojit keramiku, glazují. U šitých výrobků dostanou nákres, vystřihnou, sešijí výrobek zadním stehem, převrátí jej, vycpou a my jenom děláme očička či pusinku.

Při výrobě kamínků obarví základ, štětečkem vytvářejí skvrny.

Jak jde prodej?

Prodává se hodně, jsem opravdu překvapená

Obchůdek jednoho světa

(v minulém čísle Hroznu je možno si přečíst podrobný článek o obchůdku, takže bližší informace již znovu uvádět nebudeme)

Alena Štěpánová z Vršovic

Co nabízíte?

Prodávám hlavně štěstíčka- děti je za 20 Kč rády kupují, dobře se prodávají také levandulové pytlíčky.

Kdo je vyrábí?

To jsou moje výrobky, balím je já, hlavně v létě. Potom jsou tu i výrobky mé rodiny, vnoučat.

Dělám také andělíčky, každý rok kolem 20, prodávám je i v jednom butiku. Je to hodně pracné, výrobní cena je sice třeba pár korun, ale času, který tomu věnuji, je hodně. Strávím s tím půl večerů z léta. Dělá mi ale velkou radost se takovou činností zabývat.

Co ve štěstíčkách je?

Snažím se je dělat zvlášť pro kluky i pro holky, do holčičích se dá dát prstýnek, nějaká sladkost, zkameněliny, co jsme našli za chalupou na poli. Nebo se třeba někdo se stěhuje a má spoustu takových věcí, co je škoda vyhodit, někdy manžel z různých konferencí přinese třeba tužky.

Prodejci punče a koláčů

Jak se prodává punč?

Výborně!

Kolik ještě zbývá koláčů?

To je obchodní tajemství. Ale prozradíme - zbývá ještě půlka bedničky, ta byla původně naplněna přes okraj.

To jste snad museli motat celý den?

Kdepak, ve 2 jsme byli hotovi, hlavní pekařka byla hodně rychlá.

Ignis

info z www.vseprobydleni.cz/ignis/, prodej zajištěn naším sborem a dobrovolnicí.

IGNIS je malá soukromá chráněná dílna, která vznikla v roce 1993. Hlavním záměrem bylo rozšířit pracovní místa pro plně invalidní občany s mentálním postižením. Dílna není stacionářem ani terapeutickou dílnou a není ani neziskovou organizací. Hlavním výrobním programem dílny IGNIS je ruční výroba svící z čistého včelího vosku, modelovacího včelího vosku, vánočních ozdob a sad na výrobu svíček. Svíce a výrobky z vosku nabízí IGNIS také velkoobchodně. Doplňkovou výrobou dílny IGNIS jsou ručně tkané podložky na židle a finální úprava ovčího rouna. V současné době uživí chráněná dílna IGNIS šest mentálně postižených lidí.

Jak se výrobky prodávají?

Snad dobře, to je poslední, co zbylo. Těžko se předem odhaduje, kolik se toho prodá, ozdob jsme objednali možná až příliš, více se prodávají svíčky, hodně i sady na vánoční stromečky.

Rolnička

Informace z www.rolnicka.cz, prodej zajištěn naším sborem

Diakonie Rolnička poskytuje několik sociálních služeb, rukodělných činností se týká hlavně chráněná dílna. Ta vznikla v Rolničce v roce 1996 z potřeby poskytnout dospělým lidem s postižením možnost pracovního uplatnění s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a potřeby.

Vznik dílny i její každoroční provoz podporuje Úřad práce v Táboře. V současné době zaměstnává chráněná dílna 16 zaměstnanců s mentálním a kombinovaným postižením.

Některé výrobky vytvářejí také klienti denního centra v rámci výtvarné dílny.

číslo 112, prosinec 2010
předchozí   další

Obsah

Světlo znamená život
Adventní trh
O středisku Diakonie ve Stodůlkách
Paříž pro Kmotrovství
Jak prožíváte advent a vánoce?
Adopce na dálku
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).