Vinohradský sbor ČCE

O středisku Diakonie ve Stodůlkách

Středisko Diakonie ve Stodůlkách založila brzy po revoluci naše členka a nynější presbyterka sestra Daniela Caldová. Zvítězila v soutěži s projektem integrované školy. Ve Stodůlkách tedy hned po revoluci vznikla integrovaná škola Diakonie. Středisko ji provozovalo asi 5 let a pak se ukázalo, že ubývá zdravých dětí a zůstávají jenom děti s těžkým postižením. Integrovaná škola se transformovala ve speciální školu a školku pro děti s kombinovaným postižením. V současné době provozujeme školu a školku ve třech třídách s 22 žáky. Škola je organizačně samostatná, má svého ředitele. Středisko provozuje čtyři druhy služeb. Jednak ranou péči. Jde o terénní službu. Pracovnice rané péče dojíždějí do rodin s postiženými dětmi a poskytují rodinám potřebnou pomoc. Raná péče nyní pracuje nejen ve Středočeském kraji, ale též v Plzeňském a Ústeckém. Druhou službou je ergoterapeutická dílna.Tato služba je určena pro mladé lidi s menším handicapem a připravuje je, aby se mohli uplatnit na trhu práce. Další službou je denní a týdenní stacionář. Sem přecházejí klienti především z naší speciální školy a zde jim poskytujeme potřebnou péči. Naším cílem je pro ně vybudovat jakousi náhradní rodinu a domov. V denním a týdenním stacionáři se staráme celkem o 15 klientů, dílnu navštěvuje 12 klientů. Středisko ve Stodůlkách je se sborem úzce propojeno, farář zde koná pastorační práci, dva členové mládeže jednou za týden zpívají s učiteli a klienty písničky s kytarou ze zpěvníku Svítá, polovinu dozorčí rady tvoří členové sboru. Již po dvakrát připravili členové sboru v Dejvicích tzv. Bienále pro Diakonii, jehož výtěžek byl věnován na dostavbu střediska. V současnosti uvažujeme o celkové dostavbě střediska, která by měla stát cca 33 milionů Kč. Z této částky se nám tají dech. Ale každá kapka je dobrá, takže děkujeme mnohokrát vinohradským za uspořádání jarmarku, jehož výtěžek šel na naše středisko.

Petr Hudec

číslo 112, prosinec 2010
předchozí   další

Obsah

Světlo znamená život
Adventní trh
O středisku Diakonie ve Stodůlkách
Paříž pro Kmotrovství
Jak prožíváte advent a vánoce?
Adopce na dálku
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).