Vinohradský sbor ČCE

Malé ankety

Seděli jsme s Janou Šarounovou v Dobré trafice, dumali nad náplní Hroznu a mezi jinými probírali i možnost „anket“ na témata, která se týkají našeho sborového života (vlastně ta první již proběhla v prosincovém Hroznu). Domluvili jsme se, že takové „ankety“ budeme občas zařazovat s tím, že je uvedeme vždy krátkým článkem na dané téma. Výběr témat je trochu živelný, to dnešní vychází z debaty, kterou jsme vedli na staršovstvu ohledně novoročních bohoslužeb. Odpovědi jsem sbíral mailem (a děkuji všem, kdo se do odpovídání zapojili).

mch

Bohoslužba na Nový rok?

Příležitostmi k bohoslužebným shromážděním – obecně – není radno šetřit. První leden není, jak známo, svátek církevní, nýbrž občanský. V různých dobách a tradicích byly k tomuto datu přiřazovány různé „církevní“ významy: například dříve byl první leden svátek „Jména Ježíš“, dnes v katolické církvi slavnost „Matky Boží Panny Marie“.

Přechod do nového roku souvisí s naším vnímáním času. Čas nevnímáme jako plynulý, nediferencovaný tok, nýbrž spíše jako přerušování tohoto toku, jako jeho rytmus. Tyto pravidelné „prahy času“ bývají příležitostí k modlitebnímu zamyšlení (např. ráno a večer). Je obvyklé, že v závěru roku v modlitbě vděčně rekapitulujeme uplynulý úsek a prosíme, abychom v úseku nadcházejícím vytrvali ve víře, naději, lásce a dobrém zdraví. Není důvodu, proč bychom to nemohli konat společně v bohoslužebném shromáždění celého sboru: společně děkovat, společně se dát povzbudit Božím slovem k naději, společně prosit za požehnání pro život osobní, rodinný, sborový v nadcházejícím roce.

Potud je Nový rok příležitostí k bohoslužbě. Ale to vše není bezpodmínečně vázáno na datum 1. ledna. Bohoslužbu téhož obsahu je možno konat například i v poslední den roku přecházejícího.
Pavel Filipi

Je důležité pořádat bohoslužby prvního ledna?

Ano

Z jakého důvodu ano, či z jakého důvodu ne?

Ano, protože je to první den nového roku, který bychom měli začínat společným setkáním s Pánem Bohem při bohoslužbách. Je fakt, že z praktického hlediska se tam asi moha lidem nechce, když slaví na Silvestra a pak mají za pár hodin vstávat na bohoslužby.
Filip Krupička

Je důležité pořádat bohoslužby prvního ledna a z jakého důvodu ano, či z jakého důvodu ne?

Není pro mě důležité datum, ale pokládám za dobré využít každou příležitost, kdy se lidé chtějí jako sbor scházet. Nový rok je taková příležitost zvlášť pro ty, kdo jsou sami, a mají díky shromáždění jak naplnit "volný čas", mají kam jít a vidět lidi, něco hezkého uslyšet a prožít. O tom, jak křesťansky slavit svátky (zvlášť církevní, ale třeba i narozeniny nebo výročí), by možná bylo dobré přemýšlet a společně mluvit.
Ester Čašková

Je důležité pořádat bohoslužby prvního ledna a z jakého důvodu ano, či z jakého důvodu ne?

Novoroční bohoslužby - vím, že pro farářku či faráře je konec roku velmi náročný a také,  jak jsem převzala od svých učitelů, největším dnem je neděle, ale byla jsem vždy ráda, když se i nový rok začínal bohoslužbami.  Minulý rok jsem  jsem proto navštívila sbor v Bráníku  a poznala tak i jiný sbor a faráře,za co jsem byla vděčná
Marta Kadlecová

Je důležité pořádat bohoslužby prvního ledna?

Ano.

Z jakého důvodu ano, či z jakého důvodu ne?

O jednu milou příležitost sloužit Bohu a setkat se se souvěrci víc. 
Jana Melicharová

Je důležité pořádat bohoslužby prvního ledna a z jakého důvodu ano, či z jakého důvodu ne?

Novoroční bohoslužby jsou v křesťanské tradici dobře doloženy a založeny - jde o svátek, kdy si připomínáme, že malý Ježíš byl podle židovského zvyku obřezán a dostal jméno, jde tedy o o připomínku události, která vsazuje začátek Kristova příběhu do židovské komunity a ukazuje, že dílo Boží spásy má svůj konkrétní, časový i tělesný rozměr. Jde i o to, abychom věděli, odkud také vycházíme, abychom hledali společné kořeny nejen s křesťany historických konfesí, ale i s bratry z vyvoleného národa. Praktickou otázkou ovšem zůstává v dnešním propojení církevního a světského času, kdy ráno tyto bohoslužby konat, abychom vnímali zřetelně vůbec nějaké souvislosti.
Helena Wernischová

Je důležité pořádat bohoslužby prvního ledna a z jakého důvodu ano, či z jakého důvodu ne?

Novoroční bohoslužby - necítím potřebu, aby byly. Myslím, že slavíme advent a Vánoce a tohle už mi připadá navíc. Taky z mého pohledu vidím praktickou stránku věci - často býváme mimo Prahu. Ale pokud se věci vyvrbí tak, že budeme toužit být spolu a spolu odevzdat nastávající rok do rukou Božích, tak proč ne? Možná se můžeme každý rok domluvit operativně.
Zuzka Bruknerová

Je důležité pořádat bohoslužby prvního ledna?

Spíše ano, pokud bezprostředně nenásleduje neděle.

Z jakého důvodu ano, či z jakého důvodu ne?

Na novoroční bohoslužby jsem zvyklá od dětství, přišlo mi vždycky, že je dobré vstupovat do nového roku ještě trochu jinak než jídlem, pitím a veselím, i když nový rok jistě žádným církevním svátkem není. Ale vlastně se mi líbí, když i naše lidské předěly jsou provázeny bohoslužbami, děkováním, prosbami. Svědčí to možná trochu i o tom, že nemáme život rozdělený na „náboženský“ a „nenáboženský“. Jana Šarounová

číslo 113, leden 2011
předchozí   další

Obsah

Kázání
Malé ankety
O údech hlasovných
Z jednání staršovstva 9.12.2010
Žijeme s vírou (recenze)
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).