Vinohradský sbor ČCE

Malé ankety

Svíce při bohoslužbách

V řadě církví je svíce v bohoslužebném prostoru běžnou věcí; zapaluje se při zahájení bohoslužby, po jejím skončení se zháší. Obecně vzato může mít taková svíce trojí uplatnění. Buďto je funkční jako zdroj světla v potemnělém prostoru či za soumraku; tak tomu bývalo v nejstarších dobách, dnes už málokde. Obliba svíce či lampy však přetrvala věky a nabývala (za druhé) různých významů symbolických: Měla připomínat Krista – světlo světa, jeho příchod na svět (v adventu) a bdělost k jeho druhému příchodu („Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří“ Luk 12,35); zvláštní symboliku má svíce udělená nově pokřtěnému („žijte jako děti světla“, Ef 5,8) a obřady světla ve velikonoční bohoslužbě (temnota smrti ustupuje před světlem vzkříšení). A za třetí může mít svíce také funkci dekorativní; estetický vjem živého plamene svíce je většinou přijímán jako něco příjemného a slavnostního i mimo bohoslužebný rámec. A není bohoslužba také slavnostní příležitostí, kdy čekáme vzácnou návštěvu?

Pavel Filipi.

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb?

Trochu mne to vzrušuje, protože jsem povahou tak trochu pyroman… :-) Ale ted vážně…

Nikdy to tam nebylo a připadá mi to takové "katolické". Už teď tam máme obrazy, jestli tam přibude ještě svíčka, tak stačí zapálit trochu kadidla, aby si náhodný návštěvník myslel, že je u katolíků.

Zapalovala by se pokaždé nová? Velká? A tedy drahá? To by bylo pěkné téma na sborovou neděli. Nicméně je poměrně pravděpodobné, že změním názor.

Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Aha, tak to první byla jen obecná otázka… Takže hořící svíčka na Stole Páně mi v jiných sborech nevadí. Mají to tak v Jablonci. Když jsem pátral po tom, proč ta svíčka (velká a zdobená) hoří a neubývá (zde je paralela s Mojžíšem u hořícího keře), zjistil jsem, že svíčka má nahoře vyfrézovaný válcový otvor, kam je každé bohoslužby vložena nová čajová svíčka i s kalíškem. A protože je vršek svíčky výš, než oči návštěvníků, je vidět plamen, ale ne už ta malá svíčka.

Jinak z praktického hlediska - byl jsem svědkem několika situací, kdy svíčku kazatel zapomněl zapálit, nemohl zapálit, nenašel sirky, svíčka zhasla a podobně. Bylo to vždy takové zajímavé zpestření.

Kdy by se zapalovala? Před kázáním? Před bohoslužbami?
Kdo by ji zapaloval? Farář, farářka, presbyter?
Čím by ji zapaloval? Sirky, zapalovač? Byl by připraven záložní zápalný systém?
Kdy by se zhasínala? Po kázání, po požehnání, při odchodu?
Kdo by ji zhasínal? A také čím? Sfouknutím, zadušením, stisknutím?

Filip Krupička

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb? Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Symbol světla mám moc ráda, jeho význam je bohatý a krásný. Při bohoslužbách mi nevadí (při křtu už svíčky na stole Páně máme, na adventním věnci také). Jako každý symbol může samozřejmě zevšednět, ale nebála bych se ani pravidelně rozsvěcované svíce na stole Páně. Vzhledem k tomu, že jsme jako dar Obchůdku jednoho světa dostali veliký svícen tvořený objímajícími se postavičkami symbolizující smíření, je to otázka velmi aktuální.

Ester Čašková

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb? Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Svíčka-  Necítím potřebu zapálené svíčky, ale nevadí mně. .

Marta Kadlecová

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb?

Jako světlo. 

Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Ano.

Jana Melicharová

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb? Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Jsem ráda, že se podařilo na Stůl Páně vrátit světlo křestních svící, co se týče dalšího použití, mám za to, že katolický rituál vzájemného rozsvěcení svící, které drží jednotliví věřící v rukou v nejprve temném kostele, kde o Bílé sobotě (a také štědrovečerní půlnoci) hoří jen paškál má hlubokou symboliku a u nás mi chybí. Osobně bych uvítala větší příklon k luterskému ritu.

Helena Wernischová

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb? Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Nejsem pro, ale ani nějak zásadně proti, můžeme to zkusit a pak se uvidí. Nepřipadá mi to nějak podstatné.

Zuzka Bruknerová

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb?

Jako dekoraci, částečně symbol světla (ve tmě či šedi světského života, včetně biblického významu), zároveň symbol pomíjivosti. Vadí mi, pokud se zapálené svíčce věnuje více pozornosti než biblické zvěsti, pokud se s ní spojuje cokoli duchovního až mystického. Radostně ji přijímám jako symbol a neruší mne.

Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Nejsem proti, nemá-li jí být užíváno výše popsaným, pro mne nepřijatelným způsobem. Při zvláště slavnostních shromážděních svíci dokonce vítám, během "běžných" bohoslužeb mi nechybí, ale klidně si zvyknu - jako na květiny.

Dan Popelář

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb?

Podobně jako na adventním věnci. Mimo zvláštní období (třeba advent) spíš negativně.

Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Ano, ale asi jen o tom adventu, třeba místo věnce.

z jakého důvodu byste chtěli nebo nechtěli aby byla svíce na Vinohradech zapalována?

Rozsvícené svíce, stejně jako třeba koš s ovocem na den díkůvzdání nebo střídání liturgických barev vnímám jako symbol, který nám má připomenout, že je tento den nebo období něčím zvláštní. Jako běžná součást bohoslužeb by to byla jen další dekorace.

Jan Šaroun

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb?

Jak v které církvi a asi i jak v kterém evangelickém sboru. Popravdě mám s tímto tématem spojeného Jeronýma (toho svatořečeného, co obhajoval pálení svíček a úctu k ostatkům svatých) a pak Kalvína (toho reformátora, co napsal, že takových symbolů netřeba, ba jich i kritizoval) a myslím si, že do sborů, které vycházejí spíše z tradice reformované nežli luterské svíčky moc nepatří.

Z jakého důvodu byste chtěli nebo nechtěli aby byla svíce na Vinohradech zapalována?

Nemyslím si, že je potřeba abychom svíčku zapalovali, protože elektrické osvětlení dává lepší světlo ke čtení a také věřím, že slovu žádných podpůrných obrazů víry, čistoty, Krista a jeho neposkvrněného početí není třeba.

Matěj Cháb

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb? Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Světlo během bohoslužeb považuji za potřebné (čímž nevylučuji, že mohou být i za plného slunečního jasu). Ve svíčce však prvoplánově nevnímám nějaký přenesený symbol, ale právě a jen nositele světla (pokud není elektrický proud, nějak se svítit musí - i doma, nebo na chalupě, nebo pod stanem…). Pokud se bude při bohoslužbách zapalovat svíčka, vůbec mi to nevadí, zrovna tak jako je to naprosto běžné o adventních nedělích, když se rozsvěcují svíčky na adventním věnci.

Miloš Lešikar

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb?

Jsem v tomto ohledu něco jako tolerantní evangelický beran – svíčka mi vůbec nevadí, ale zároveň mi vůbec nic zvláštního neříká. Vnímám spíše, že je to vizuálně hezké, ale neumím v tom nacházet nějakou zvláštní a nezbytnou symboliku pro svou víru či pro sborové společenství.

Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Je mi to spíše jedno.

Z jakého důvodu byste chtěli nebo nechtěli aby byla svíce na Vinohradech zapalována?

Moc votázek:-)

Jana Šarounová

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb?

Hořící svíčka na stolu páně je mi zcela ukradená --- je to asi ta poslední věc, kvůli které bych chodil nebo nechodil do kostela. Doma na stole si svíčku u jídla občas zapalujeme, protože navozuje příjemnou atmosféru.

Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Osobně bych v rámci bohoslužeb žádné svíce nezapaloval, protože to není potřeba (pokud nevypadne proud). Žádnou "přidanou" hodnotu od bohoslužeb nepožaduji. Spokojím se s tou základní hodnotou --- slovem ---, tedy pokud  tam vůbec zazní.

Z jakého důvodu byste chtěli nebo nechtěli aby byla svíce na Vinohradech zapalována?

V kobyliském sboru, kam jsem zamlada chodil, se na popud br. faráře Štorka také nakonec svíce zapalovala. Skoro bych řekl až obřadně. Mě to však nějak nezasáhlo, spíš mi to přišlo takové divné a teatrální. Ale to je tak asi vše.

Musím však říct, že svíce jako dar ke křtu se mi líbí a i to, jak je po dobu bohoslužeb zapálena. Tam to nějak chápu a je to i svým způsobem oživení. Ale aby byla zapálená při každých bohoslužbách --- no nevím. Jestli se tady zase neřeší nějaké nové velké téma. Aby to nakonec nedopadlo jako s tou naší liturgií. Máme sice natištěn program, ale kdy naposledy jsme se jím řídili?

Jiří Svoboda

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb? Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Svíčka na oltáři by se mi líbila, ale spise jen při zvláštních příležitostech, ne každou neděli.

Eva Pavlincová

Jak vnímáte zapálenou svíčku na stole páně během bohoslužeb?

Zapálenou svíčku, během bohoslužeb, jsme nyní mohli u nás v kostele vidět při křtu, 6.února. Osobně jsem to vnímala velmi pozitivně. Symbolika svíce jako světla a začátku nového života je více než příhodná.

Chtěli nebo nechtěli byste, aby se svíce zapalovala i v rámci vinohradských bohoslužeb?

Při bohoslužbách, které jsou spojeny se křtem bych byla ráda, kdyby mohla svíce hořet, tak jako dosud. Jindy pouze při některých jiných slavnostních příležitostech…Například během Velikonoc. To bych zapálenou svíci vnímala též smysluplně. Myslím, že i v neděli, když je vysluhována Večeře Páně, by to bylo vhodné, ale to by svíce asi nemohla být na stole Páně… Během ostatních "běžných" bohoslužeb by svíce, dle mého, hořet neměla.

Z jakého důvodu byste chtěli nebo nechtěli aby byla svíce na Vinohradech zapalována?

Kromě výše uvedených důvodů bych ještě uvedla estetický vjem.

Jarmila Raisová

číslo 114, únor 2011
předchozí   další

Obsah

Kázání, Ga 4,1-7
Malé ankety
Rodiče a nedělní škola
Ekumenická bohoslužebná slavnost
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).