Vinohradský sbor ČCE

Ekumenická bohoslužebná slavnost

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v pondělí 24. ledna 2011 za účasti hlavních představitelů většiny českých církví konala v našem kostele Ekumenická bohoslužebná slavnost. Kázáním posloužil předseda České biskupské konference a pražský arcibiskup Dominik Duka, další účastníci se podíleli čtením z Písma, modlitbami, požehnáním. Pečlivě vybrané písně ze skupiny „rodinného zlata“ zpěvníku ČCE bylo radostí slyšet i zpívat při takové příležitosti. Vinohradské lavice se zaplnily i návštěvníky, na něž nejsme příliš zvyklí – řádové sestry, kněží s kolárky. I když taková slavnost asi nemůže zcela překlenout rozdíly, které jednotlivé denominace dělí, je dobré, že jejich představitelé se společně podílejí na přípravě bohoslužby a soustředí se na to, co máme všichni společné – na víru v Ježíše Krista. A je dobré, když věřící z různých církví spolu sedí v lavicích a zpívají stejné písně, modlí se stejné modlitby, podají si ruce. Na průběhu slavnosti mi vadilo jediné – pocit, že jsem na tiskové konferenci, na níž po celou dobu bez přestání blikají blesky a cvakají fotoaparáty, zaměřené na VIP hosty. Jakkoliv jsou fotografie zajímavé i pro Hrozen, méně mediálního „humbuku“ by možná dalo lépe vyznít tomu, o co doopravdy (doufám) jde.

jaš

Na fotografii zleva doprava:

Dominik Duka, arcibiskup pražský, Vojtěch Cirkle, biskup brněnský, Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Tomáš Butta, patriarcha  Československé církve husitské, Církve československé husitské Jaroslav Šuvarský, metropolitní protopresbyter Církve pravoslavné, Milan Kern, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů, Mikuláš Pavlík, předseda Unie Církve adventistů sedmého dne, Lia Valková, synodní kurátorka Církve českobratrské evangelické, Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské, 1.místopředseda ERC v ČR, Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, 2.místopředseda ERC v ČR, kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Ester Čašková, farářka hostitelského sboru Církve českobratrské evangelické.

Na fotografii nejsou vidět: Bronislav Stebel, tajemník Slezské církve evangelické a.v., Jiří Paďour, biskup ŘKC, František Radkovský, biskup ŘKC.

číslo 114, únor 2011
předchozí   další

Obsah

Kázání, Ga 4,1-7
Malé ankety
Rodiče a nedělní škola
Ekumenická bohoslužebná slavnost
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).