Vinohradský sbor ČCE

Dětská sbírka – ano či ne, jak a kam?

Na několika posledních setkáních učitelů nedělní školy jsme řešili otázku dětské sbírky. Proto jsem se rozhodl, že zkusím naši diskuzi shrnout do několika bodů a budu rád, když se k nim vyjádříte. Především čekám reakce od rodičů, jejichž děti do nedělky chodí, ale samozřejmě bude dobré, když se k tomu vyjádříte i vy ostatní.

Především je otázka, zda má vůbec sbírka v nedělní škole být? Hlas proti je ten, že všechny peníze děti stejně dostávají od svých rodičů, ať už jako kapesné nebo vysloveně do sbírky. Tím se stávají pouhými přenašeči peněz, kteří smyslu sbírky nerozumí. Dalším argumentem je to, že sbírka se zdá některým učitelům rušivá a cítí ji jako nepřirozený zásah do dětských bohoslužeb (do průběhu nedělky).

Jistá alternativa by mohla být v tom, že si děti peníze do sbírky vydělají vlastnoruční výrobou drobných předmětů ve výtvarné dílně nebo na táboře, které potom 2. adventní neděli prodají na vánočním trhu.

Hlas pro je ten, že jde o prostý nácvik dávání peněz při bohoslužbách, a jakkoli je to úkon pro děti nepochopitelný, má smysl pro dobu dospělosti, kdy již budou mít svůj vlastní příjem a přinášení peněz do sboru pro ně nebude nic nepřirozeného.

Dále se diskutuje nad formou sbírky. Minulé pololetí si děti vyrobily kasičky, do kterých měly čtyři měsíce doma spořit a poté úspory před Vánocemi přinést do kostela. Zase uvítám zpětnou vazbu z rodin, kde takto sbírka probíhala. Dříve se sbírka konala klasickým způsobem, kdy si děti přinesly do nedělky peníze a hned po usazení kolem stolu sbírku vykonaly. Pro srovnání: v období září až prosinec 2011 se „klasickým“ způsobem vybralo 673 Kč, ve stejném období roku 2012 se formou domácího sbírání do kasiček shromáždila částka 3008 Kč (pro děti z Afriky).

Poslední diskutované téma je účel sbírky. Doposud jsme sbírali na podporu indické dívky Kalpany a afrického chlapce Jozefa, které náš sbor adoptoval na dálku. Sbírali jsme na podporu ukrajinských dětí, aby mohly jet na tábor. Sbírali jsme na africké děti, aby měly na snídani. Výčet samozřejmě není kompletní. Nyní chceme podpořit někoho v Čechách a uvažujeme o podpoře projektu Tosara, který pomáhá romským dětem. Pokud myslíte, že jinde by peníze z dětských sbírek pomohly lépe, pošlete nám, prosím, své návrhy.

Filip Krupička

číslo 133, leden 2013
předchozí   další

Obsah

O vděčnosti
Z přímluvných modliteb
Těší mě žít zvědavost na to, co přijde
Lžička v čajích
Dětská sbírka – ano či ne, jak a kam?
Sbírky v nedělce?
Zjevení v nedělce
Vánoční hra 2012
Sborová rodinná dovolená
Program nedělní školy v lednu 2013
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).