Vinohradský sbor ČCE

Sbírky v nedělce?

Reakce

Vzhledem k tomu, že jsem měl k dispozici Filipův článek o dětské sbírce, mohu reagovat dříve, než vyšel v Hroznu, a tak mi dovolte, abych vyjádřil svůj postoj. Jsem zásadně proti sbírce při dětských bohoslužbách a v několika následujících bodech se pokusím vysvětlit, proč.

  • Důvody organizační – mince (a jedná se jedině o mince, vždyť nejmenší platnou českou bankovkou je stokoruna) jsou při dětské bohoslužbě rušivým elementem. Děti si je vzájemně berou, schovávají. Mince se kutálejí, ztrácejí a hledají. Pepíček do sbírky nedal, a teď si tady kutálí s pětikorunou. Než se sbírka provede či vykoná, než se prostě děti o mince připraví, není klid.
  • Důvody sociální – některé děti peníze nemají, některé si je zapomenou vzít (rodiče jim je zapomenou dát), některé je zrovna nemohou najít, jiné o sbírce nevědí (hlavně ty nově příchozí), a nastává rozpačitá situace – ostatní dávají, a já jsem vyloučen z obřadu.
  • Důvody pedagogické – myslím, že v dětech převažuje pocit, že peníze pouze distribuují, a ne že je to oběť – dávám něco, čeho jsem se musel zříci. Důležitější je v dětech vychovat pocit finanční gramotnosti a odpovědnosti – musím umět vydělávat a se získaným hospodařit tak, abych mohl pamatovat na i to, co sobecky nespotřebuji sám. Musím mít na mysli to, co pomůže jiným, co zajistí provoz toho, čeho jsem součástí. Ale to není úkolem dětských bohoslužebných shromáždění, nýbrž výchovy v rodině.
  • Důvody motivační – cíle sbírek jsou pro děti velmi často abstraktní, vzdálené a neosobní. Děti se s cílem sbírek těžko ztotožňují. Pro děti, hlavně mladšího školního věku, je nutný okamžitý efekt a to, co bude za půl roku někde v Africe, je pro ně nepředstavitelné. Raději půjdu s kamarádem po boho na zmrzlinu, než půl roku sbírat na kozu v Keni.
  • Důvody náboženské – pokud by se sbírka konala, bylo by dobré mít před očima konkrétní cíl s konkrétní sumou a s přehledem, kolik už se vybralo. Pak ale je nebezpečí, že podstatnou součástí dětských bohoslužeb se stane sbírka, a ne příběh Božího jednání s námi. A to, že jsem Božím dítětem, jsem dostal zadarmo.

Nicméně sbírka patří mezi věci služebné a zcela určitě je Boží milost větší nežli naše provinění na dětech v rámci dětských bohoslužeb, a tak berte tento článek jako jeden z možných názorů.

Jaromír Čašek

číslo 133, leden 2013
předchozí   další

Obsah

O vděčnosti
Z přímluvných modliteb
Těší mě žít zvědavost na to, co přijde
Lžička v čajích
Dětská sbírka – ano či ne, jak a kam?
Sbírky v nedělce?
Zjevení v nedělce
Vánoční hra 2012
Sborová rodinná dovolená
Program nedělní školy v lednu 2013
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).