Vinohradský sbor ČCE

Zjevení v nedělce

Nedávno jsem učil v nedělní škole větší děti – od druhé třídy výše. Text byl ze Zjevení Janova z 2. a 3. kapitoly, kde Syn člověka říká Janovi, aby psal andělům sedmi církví. Všech sedm částí má jednotnou skladbu – nejdřív je pojmenována církev, které se to týká, potom Syn člověka říká: „Vím o tvých skutcích….“ a zmíní další věci, které jsou pro jednotlivé církve typické. Poté jmenuje věci, které mu na církvi vadí, a pasáž ukončuje zaslíbením. Děti zkusily podle této skladby vymyslet, co by asi mohl Jan napsat naší církvi. Řekl jsem, že to třeba vyjde v Hroznu, a schválně jsem je nekorigoval ani v tématech, ani ve skladbě vět. Samozřejmě by to šlo opravit, napsat to vzletněji, neopakovat slova a více to rozvinout. Toto je ale sepsáno přesně tak, jak děti říkaly a formulovaly své myšlenky, a já zde předkládám jejich výtvor. Třeba vás to bude inspirovat minimálně k tomu, abyste si text z 2. a 3. kapitoly Zjevení Janova přečetli a přemýšleli o něm stejným způsobem jako naše děti.

Andělu církve Českobratrské evangelické piš:

Toto praví ten, který stvořil nebe i zemi i vše, co je v nich, a vládne nad nebem i zemí:

"Vím o tvých skutcích. O tvé víře, která svítí v tvé zemi, i o tvé pomoci ve vzdálených zemích, o tvé nepatrnosti mezi nevěřícími.

Ale to mám proti tobě, že jsi rozhádaný a svárlivý a lpíš na svých penězích, že se hlasitě nestavíš na stranu dobra.

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, otevřu bránu do nebe."

Filip Krupička

číslo 133, leden 2013
předchozí   další

Obsah

O vděčnosti
Z přímluvných modliteb
Těší mě žít zvědavost na to, co přijde
Lžička v čajích
Dětská sbírka – ano či ne, jak a kam?
Sbírky v nedělce?
Zjevení v nedělce
Vánoční hra 2012
Sborová rodinná dovolená
Program nedělní školy v lednu 2013
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).