Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Ježíši Kriste, prosíme tě, aby v naší zemi vládla spravedlnost a pravda, i když se nám to někdy nezdá možné, prosíme, abys učinil zjevnou lež a nepoctivost a aby nebyla vysmívána čestnost. Prosíme za náš národ, ve kterém tvoje jméno není chováno ve velké úctě: prosíme, kéž mnozí lidé najdou k tobě cestu, kéž mnohé oslovíš tak, jak ty to umíš a kéž si k tomu použiješ i nás.

Prosíme tě za všelijak zkoušené a trpící lidi ve světě i u nás: za těžce nemocné, postižené, za ty, kdo se trápí nemocí či postižením nebo odchodem někoho blízkého. Prosíme za ty, kdo ztratili domov nebo majetek. Prosíme za ty, kdo mají na sobě naloženo k neunesení: prosíme, provázej je a posiluj.

Prosíme za náš sbor, za to, aby i v něm k tobě nacházeli cestu noví lidé. Prosíme za naše děti a mladé lidi, kéž se ti neztrácejí. Prosíme za všechny, kdo ve sboru pracují: za sestru farářku, za staršovstvo i všechny, kdo se jakkoliv podílejí na sborových aktivitách. Prosíme, pomoz nám rozeznávat, co je opravdu důležité.

číslo 140, říjen 2013
předchozí   další

Obsah

Bůh si může pro své záměry použít kohokoli
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
První setkání vinohradské mládeže po prázdninách
Zamyšlení nad stárnutím I.
Bible kralická – 1613–2013
Festival míru v Berouně
Dny důvěry v Praze: listopad 2013
Noc kostelů – afterparty
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).