Vinohradský sbor ČCE

První setkání vinohradské mládeže po prázdninách

V pondělí 16. září 2013 v 18 hodin se nás sešlo 6, založili jsme facebookovou stránku „vinohradská mládež“ a u čaje a brambůrků jsme si povídali o tom, co je úspěch.

V čem je úspěch křesťanova života?

Může být někdy neúspěch pomocí, a ne ztrátou? Co třeba marnotratný syn? V jakém smyslu mu pomohl neúspěch?

Může vzdělání pomoci k úspěchu?

Co brání v dosažení úspěchu? Může se stát zábava nepřítelem úspěchu?

Ježíš negratuluje úspěšným podnikatelům ani pobožným členům církve, ale říká, na jaké lidi Bůh s láskou a rád pohlíží (Mat 5,3–11): Na ty, kteří nemají velkou naději (v.3–6), na ty, kteří se snaží žít správně a být tu pro druhé (v.7–10), a s láskou pohlíží i na své učedníky, kterým jsou určeny verše 11–12 o pronásledování kvůli víře.

Mládež interpretovala blahoslavenství takto:

Blahoslavení skromní

Blahoslavení věrní–trpěliví–vytrvalí

Blahoslavení laskaví

Blahoslavení pravdomluvní

Blahoslavení čestní

Blahoslavení trpící, smutní

Blahoslavení handicapovaní

Blahoslavení odpouštějící

Blahoslavení pomáhající

Blahoslavení důvěřiví

Blahoslavení smířliví.

Najdete se mezi nimi?

Modlitba:
Děkujeme za nové příležitosti.
Děkujeme za nové lidi, které poznáváme.
Za to, že se můžeme učit nové věci.
Děkujeme za svět kolem nás.
Také máme trochu strach, jak všecko zvládneme. Nové úkoly znamenají novou zodpovědnost.
Prosíme, Pane, buď s námi. Veď nás k dobrým rozhodnutím, odpouštěj a povzbuzuj, když uděláme ta špatná.
Prosíme za ty, které máme rádi.
Prosíme za lidi nešťastné, nespokojené, smutné. Prosíme za nemocné.
Prosíme za rodiče a sourozence. A za tvou církev. Amen

číslo 140, říjen 2013
předchozí   další

Obsah

Bůh si může pro své záměry použít kohokoli
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
První setkání vinohradské mládeže po prázdninách
Zamyšlení nad stárnutím I.
Bible kralická – 1613–2013
Festival míru v Berouně
Dny důvěry v Praze: listopad 2013
Noc kostelů – afterparty
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).