Vinohradský sbor ČCE

Zamyšlení nad stárnutím I.

Přísloví 10,27a: „Bázeň před Hospodinem přidává dnů… “

Zeptali jsme se jednoho stoletého muže, jaké jsou výhody takového vysokého věku. Usmál se: „Soutěží pak s vámi velmi málo stoletých… “

Díky lékařské vědě se dožíváme osmdesáti i více let. Ale delší věk znamená, že se musíme vyrovnat s příznaky stáří. Naše civilizace je zaměřena na mládí, zdraví a krásu. Stáří se jeví jako nežádoucí, ba odpudivé. Jenže tady Pán Bůh s lidmi nesouhlasí! Před Bohem je stáří odměnou za dobře prožitý život, je to nezasloužená výsada, důvod k oslavě a představuje moudrost, z níž mají následující generace mnohý užitek. Zamysleme se tedy nad stářím. Všimněte si, co nám Bible říká o Božím pohledu na stáří.

Přísloví 9,11: „Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny, přibude ti let života.“

Navzdory různým nemocem a bolestem je stáří požehnáním. Říkáte si: kdo se o mne postará, až zestárnu? Nestarejte se! Pán Bůh bude při vás. (Izajáš 46,4: „Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu.“) To je nejspolehlivější životní pojistka!

Existuje však také nějaký důkaz? Ano, zeptejte se žalmisty: „Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.“

Pokračování v dalším čísle

Z Anglického křesťanského rozhlasu – květen 2011, přeložila Dagmar Bružová

číslo 140, říjen 2013
předchozí   další

Obsah

Bůh si může pro své záměry použít kohokoli
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
První setkání vinohradské mládeže po prázdninách
Zamyšlení nad stárnutím I.
Bible kralická – 1613–2013
Festival míru v Berouně
Dny důvěry v Praze: listopad 2013
Noc kostelů – afterparty
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).