Vinohradský sbor ČCE

Festival míru v Berouně

foto: beroun

koncert skupiny Mišpacha

Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. 1.Jan. 11–13

Každý, kdo jsme se z Boha narodili, máme kousek jeho Ducha. To nás spojuje. Ale každý jsme jiný a Bůh to respektuje, myslím, že z toho má radost. Vždyť všichni dohromady teprve skládáme úžasnou mozaiku k podobě našeho Boha. Myšlení lidské není jako myšlení Boží. Ale moje myšlení ani není jako myšlení mého bratra. Tak v ostatních lidech poznáváme svého Otce. A o tomhle pro mne byla neděle 22.9. v Berouně. Sešli jsme se k příležitosti židovského svátku Sukot. Svátku, při kterém se sedm dní chválí Hospodin, a jeho lid by v tyto dny měl žít ve stanech, jako připomínka spoléhání na Hospodina při vyvedení z Egypta. V Berouně jsme se sešli Židé, evangelíci, Romové, filiové, jistě i nevěřící. Uctili jsme Hospodina společnou bohoslužbou, při které se nedalo usnout, neboť byla pestrá myšlenkově, jazykově a všichni jsme měli možnost nějaké spoluúčasti. Na poměrně malé ploše berounského sborového domu CČE a jeho zahrady probíhal neuvěřitelně pestrý program. Tancovalo se, zpívalo, jedlo mnoho druhů jídel, proběhla divadelní představení, výstava, několik hudebních vystoupení, rozpravy učené i obyčejně přátelské. Tento svátek potěšil mnoho duší, jak bylo vidět na tvářích, věřím, že se radoval i náš Otec.

Mirka Slunečková

číslo 140, říjen 2013
předchozí   další

Obsah

Bůh si může pro své záměry použít kohokoli
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
První setkání vinohradské mládeže po prázdninách
Zamyšlení nad stárnutím I.
Bible kralická – 1613–2013
Festival míru v Berouně
Dny důvěry v Praze: listopad 2013
Noc kostelů – afterparty
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).