Vinohradský sbor ČCE

Je všechno v Bibli pravda?

Část základního kurzu víry

Vezměme Bibli do ruky: je to celá knihovna, 66 různých knih.

Víte, jak jsou staré? Hodně. Asi před 3 000 lety vznikly některé rýmované texty a písně. Byly nejdřív předávány ústně jako součást kultu (např. Debořina píseň z knihy Soudců). Nejmladší novozákonní knihy jsou z konce 1. a začátku 2. století po Kristu (např. Zjevení Janovo). Mezi vznikem některých biblických knih je tedy rozdíl až tisíc let. A nejméně dva tisíce let činí odstup od naší doby.

Co musíme předpokládat u tak starých zápisů?

  • Že jsou poplatné své době (patriarchát),
  • užívají a přepracovávají staré mýtické látky,
  • že prošly řadou úprav, než byly zaznamenány,
  • že neodpovídají našemu dnešnímu vidění a očekávání (realistický popis, reportáž, líčení),
  • že jsou otázky, na které Bible neodpovídá.

Některé texty v bibli jsou mýty, nikdy se nestaly, ale jsou výpovědí o člověku jako takovém (příběh Adama a Evy). Také evangelia jsou vědomě tendenční. Jejich záměrem je dosvědčit Ježíše Krista tak, aby pro víru v něj byl získán i čtenář. Apokalyptické spisy zase chtějí povzbudit lidi v utrpení a pronásledování tím, že je ukázán výhled k budoucímu dokonání. A to je v Božích rukou.

Bible používá historické zprávy i starověké mýty, aby nám s jejich pomocí ukázala, jaký je Bůh, čemu smíme věřit a v co doufat. Křesťané nevěří v Bibli ani v její doslovný výklad. Věří Bohu, o kterém Bible svědčí. Spolehlivost Bible se potvrzuje opakovanou zkušeností věřících lidí. Nejde totiž o to, co se kdysi stalo, ale o to, co platí pořád – i pro nás a pro mě.

Ester Čašková

číslo 145, březen 2014
předchozí   další

Obsah

Poslední budou první a první budou poslední
Je všechno v Bibli pravda?
Janské Lázně 2014
Pár citátů
Chceš-li rozesmát Pána Boha
Zákaz vstupu!
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).