Vinohradský sbor ČCE

Hory, doly, stráně… aneb o výstupu na (Černou) horu

„Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. Ž 48,10“

Lyžaři či sáňkaři, který hledá (Hospodinovu) horu, jistě pomůže, když na své výpravě konečně nalezne ukazatel: Ke svaté hoře (konkrétně na Černou horu) 3km. Ujišťuje ho to, že existují svatá místa, kde Hospodin zjevuje svůj jedinečný majestát i své milosrdenství. Radostni a naplněni rozkoší z přírodních krás můžeme stanout na hoře, a pokud opět nepoužijeme lanovku, v důvěře v Hospodinovu ochranu se spouštíme dolů. Je to velké zprubování víry v Toho, který nás mnohdy nese na orlích křídlech a pečuje o člověka s mimořádnou něhou jako o narozené dítě. V Toho, který víru obalenou sněhem i ledem trénuje i hýčká.

Nahoře i dole tedy vnímáme skutečnost posvátného. Svatý prostor přírody i chrámu. A překvapivě intenzivněji zakoušíme i prostor sdílený s lidem, který se denně stává svatým právě a jedině díky svatosti Hospodina. O tomto mimořádném jevu rekreant (bytost zapojená do obnovy stvoření) dosud mnoho nepřemýšlí, byť to neustále na něj dotírá ze všech stran.

Konečně se upachtěný, ale také rozdychtěný návštěvník hor ocitne v chrámu. Někdy se mu dokonce přihodí, že se zamotá doprostřed svatého lidu. Zdá se, že právě v takové chvíli se začnou dít podivuhodné věci. Z turisty se může stát rázem, ale také až po čase, poutník. I my kráčíme podle známého ukazatele: ke svaté hoře. Jen Bůh ví, zda jako rekreanti, či už jako poutníci.

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, znáš moje nejskrytější přání i touhy, kéž je mohu sdělovat v tvém chrámu, uprostřed těch, kteří ti náleží.

Eva Vymětalová

foto: fide

číslo 164, březen 2016
předchozí   další

Obsah

Ježíš je otevřenými dveřmi, které vedou před Boží trůn
Pečuj doma
Doprovázení umírajících, jejich rodin a pozůstalých
Janské Lázně – Sola Fide 2016
Hory, doly, stráně
Film, který se mi líbil: Sedm písní pro dlouhý život
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).