Vinohradský sbor ČCE

Adopce na dálku

Arcidiecézní charita Praha založila projekt Adopce na dálku v roce 1993. Od té doby pomohla více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

Do tohoto programu se může zapojit kdokoli, v našem případě farní sbor tvoří „kolektivní matku“. Jednotliví členové přispívají finanční částkou dle svých možností, jednou ročně nebo měsíčně. Jedná se o dlouhodobý závazek, ve kterém je třeba vytrvat. Je to výzva a zároveň šance, jak za relativně malý obnos dát dětem z chudších částí světa šanci na vzdělání a lepší život.

Vinohradský farní sbor „adoptoval“ od roku 2004 několik dětí. Nejdříve to byl chlapec George z Ugandy (do roku 2010), v roce 2005 přibyla Kalpana z Indie (tuto dívku sponzorujeme dosud). Od roku 2010 jsme jeden rok podporovali Joefreye z Ugandy a od roku 2011 Fionu, rovněž z Ugandy. Chlapci a Fiona již dostudovali. V roce 2015 jsme „adoptovali“ George z Indie. V září 2016 jsme obdrželi zprávu, že George ukončil studium a začal pracovat.
Joanathan je náš „nový“ hoch (od začátku letošního roku). Je mu šest let. Dobře se učí, rád zpívá a recituje. Se svou maminkou chodí v neděli na mši. Jeho otec pracuje jako svářeč v malé továrně, ale je často nemocen, trpí záchvaty křečí. Matka je pomocnou ošetřovatelkou v nemocnici. Joanathan má starší sestru, která také chodí do školy. Pro rodiče je těžké platit školné, protože jsou velmi chudí.

foto: jonatan
Kalpana se narodila v roce 1997, je římskokatolického vyznání. Bydlí na malé vsi. Rodiče jsou kuchaři, ale nemají stálý příjem. Rodina vlastní malé políčko, kde pěstují ořechy. Dívka se dobře učí, ráda by se stala učitelkou přírodních věd, což je její oblíbený předmět. Ráda tančí a zpívá. K jídlu má nejraději rýžové palačinky.

Nyní tedy pomáháme dvěma studentům z Indie, každému částkou 4900 Kč ročně. Bližší informace vám ráda podá sborová sestra.

Budeme rádi, pokud se někdo nový připojí ke stávajícím členům „kolektivní matky“, protože minulý rok se objem příspěvků poněkud snížil.

Jarmila Raisová

číslo 172, leden 2017
předchozí   další

Obsah

On o nás řekne poslední slovo
Můj život VII. – 1959–1961
My druzí, ty první
Trestankyně
Adopce na dálku
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).