Výběr z Hroznů  obsah   další

Knihy k užitku i potěšení

Na poslední schůzi staršovstva se v rámci projednávání úprav vstupní haly sborových místností a farního úřadu a kanceláře objevil také nápad velmi úzce související s knihami. Jedná se o to, že sbor má k dispozici poměrně velké množství literatury — tedy knížek nejrůznějšího zaměření, rozsahu, i stáří (včetně nejnovějších nákupů), které ovšem většinou bez většího využití odpočívají víceméně nepřístupné v různých poličkách a knihovničkách bez toho, aby byly k užitku a sloužily všem členům sboru. Jistě ne všichni ve sboru jsou velcí čtenáři, ale řada by se jich jistě našla, kdo by měli tyto knížky, které jsou sborovým majetkem, rádi k ruce, k prolistování, k vypůjčení — zkrátka ke čtení nebo ke studiu. Ve zmíněném nápadu úprav vstupní haly bylo hlavní to, že by zde (nebo možná někde jinde ve veřejném sborovém prostoru) byla k dispozici knihovna (nebo knihovnička), kde by knížky ze sborových zásob byly na očích a přístupné všem, kteří by o ně měli zájem.

Definitivní technické řešení nebylo zatím nalezeno, ale všeobecný souhlas s tím, aby tyto knihy opravdu čtenářům sloužily, byl jasný. Než tedy bude vymyšleno, jak a kde budou knížky vystaveny a stanoven systém a podmínky vypůjčování, rozhodli jsme se seznamovat čtenáře Hroznu, o jakou literaturu se vlastně jedná. Průběžně si budeme také kratšími profily přibližovat nové přírůstky knihovny i ten starší dobrý a nejdůležitější základ.

Je nutné připomenout, že protestantské církve se vždy vyznačovaly písmáctvím, což zjednodušeně znamená postavení důrazu na čtení Písma Svatého, tedy Bible. To čtení se přitom nemá odehrávat jen v kostele a dalších shromážděních, ale k četbě měl být veden každý člen církve a sborů. Ke čtení pak následně neslouží jenom Bible, ale zákonitě navazuje také řada pomůcek k jejímu detailnějšímu pochopení (slovníky, konkordance, výklady jednotlivých částí a knih, mapy apod.), ke čtení je určena i další rozsáhlá biblická literatura, knihy významných církevních autorit a myslitelů, historické knihy a návazně i různé příručky, vhodně zaměřená beletrie, cestopisy, básně, knížky pro děti, hudební literatura ale i časopisy a noviny.

To všechno se nachází také v naší knihovně a může sloužit i členům našeho sboru. Znovu připomínáme, že se nejedná jen o nějaké letité nečtivé a neaktuální tisky (jsou tu ovšem i letité, a přesto velmi zajímavé a stále aktuální tituly), ale také o knížky veskrze současné, které vyšly skoro včera a doma je nemáte možná jen proto, že o nich nevíte, nebo že jsou přece jenom poněkud dražší a kvůli jednomu přečtení váháte s jejich nákupem. Takže taková literatura bude v nabídce naší sborové knihovny, určené k případnému prolistování a vypůjčování.

Příště přineseme konkrétní recenze a náměty na zajímavou četbu. Každý, kdo rád čte, přitom může napsat krátkou anotaci nebo doporučení daného titulu i pro ostatní. Nikdo totiž není schopen přečíst všecko a je dobré mít si podle čeho vybírat a získat základní orientaci o čem daná knížka je.

Miloš Lešikar

Recenze

Jan Amos Komenský: Informatorium školy mateřské

(průvodní studie Noemi Rejchrtová – Josef Langmeier, ilustrace Anna Kopecká)
Kalich 1992

Soustavné pojednání o výchově předškolních dětí, které J. A. Komenský psal v napjatém očekávání postupu saských protestantských vojsk proti Habsburkům: „Kdyby se podařilo pro Čechy a Moravu získat někdejší svobodu vyznání, nepomůže radostné opojení, protože rekatolizace zanechala vážné následky. Písmo svaté učí, že pod nebem jiné cesty k napravení zašlostí našich není, jediné mládeže dobré vedení.“

Je to kniha o výchově dítěte v „klíně mateřském“, tedy výchově u matky a matkou, ale nezapomíná se v ní ani na význam otce a ostatních, kdo se na rodinné výchově podílejí.

Miloš Lešikar

Vyšlo v Hroznu č. 57, ročník 2005. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech