Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Knihy k užitku i potěšení

(pokračování z č. 57)

Jak jsme si již v minulém čísle Hroznu připomněli, sborová knihovna obsahuje poměrně značný počet knih různého stáří, obsahu a zaměření od různých vydavatelů, které by mohly opravdu podstatněji sloužit všem členům sboru.

Za připomenutí by tentokrát v úvodu možná stálo, že naše církev má svoje vlastní vydavatelství Kalich, které v letošním roce slaví 85 let od svého vzniku. Akciová společnost Kalich vznikla v roce 1920 a brzy nato začala také provozovat stejnojmenné knihkupectví. Vydavatelská a knihkupecká činnost si pod značkou Kalichu uchovala dodnes vzácnou kontinuitu, a to dokonce na stále stejném místě v Jungmannově ulici v Praze 1.

K našemu sboru má knihkupectví Kalich velmi úzký vztah, neboť kromě toho, že odsud máme podstatnou část knih ve své sborové knihovně, byl nejdéle působícím prodavačem v Kalichu náš spolubratr pan Mazel. Několik let po roce 1990 byl vedoucím knihkupectví Vojtěch Zikmund a pár let v této době byl Kalich také součástí Evangelického nakladatelství (pracujícího i pro další nekatolické církve), které vedl Miloš Lešikar. Vydavatelství Kalich zajišťovalo vždy produkci knižních titulů z oblasti Českobratrské církve evangelické, ale dlouhou řadu let také pro evangelickou teologickou fakultu. Vycházejí zde však samozřejmě i tituly od autorů z jiných církví a nejrůznějšího zaměření (od teologické literatury a slovníků až po pohádky pro děti).

jml


Recenze

Církev v proměnách času 1969–1999

(Kolektiv autorů, Synodní rada ČCE ve vydavatelství Kalich, 2002)

Jedná se o obsažnou mnohasetstránkovou knihu většího formátu, která poměrně podrobně (včetně mnoha fotografií a dokumentů) přibližuje nelehké a rozporuplné období činnosti naší církve před rokem 1990. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně drahou publikaci, ale velmi zajímavou, doporučujeme její zapůjčení z knihovny. Tato kniha navazuje formátem, grafickou úpravou, a obsažností na již dříve vydanou publikaci Církev v proměnách času 1918–1968.

 

Rozdělující zeď je zbořena

(Česko-německá pracovní skupina ČCE a Evangelické církve v Německu, pro SR ČCE vydal Zdeněk Susa, 1999)

Zajímavá a obsažná knížka v měkkých deskách, zaměřená k prohloubení porozumění mezi Čechy a Němci, která v závěru přináší v češtině i němčině také rejstříky kontaktních míst, sborových a církevních adres, akademie, konferenční a rekreační střediska v ČR i Německu a také texty některých žalmů, písní a modliteb (opět v češtině i němčině).

 

Církev právě zrozená

(Bernard Gillieron, Vydavatelství Mlýn, 1996)

Malá, útlá knížka, kterou napsal farář evangelické reformované církve ve Švýcarsku, přibližuje čtenářům kapitoly ze života prvních křesťanů. Knížka je velmi přehledně řešena do základních částí, jejichž samotné názvy dobře vypovídají o jejich zaměření: Událost, kterou vše začalo, Rozmanité cesty, Vyznat svou víru, Jak se evangelium zvěstovalo, Křest nově obrácených atd.

Miloš Lešikar

Vyšlo v Hroznu č. 59, ročník 2005. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech