Výběr z Hroznů  obsah   další

Ze sborového archívu I.

Staršovstvo v dubnu pověřilo Zdenu Novotnou, Báru Uličnou a Ester Slaninovou pracemi na zřízení sborové spisovny. V praxi to znamená probírání se starými dokumenty a jejich třídění. Při této práci spatří denní světlo mnoho zajímavých dokumentů. Díky Zdeně Novotné se s některými z nich budeme moci seznamovat na stránkách Hroznu. Dnes přinášíme první z nich - jde o pozvání k prvním bohoslužbám vinohradského sboru.

Vyšlo v Hroznu č. 78, ročník 2007. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech