Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Ze sborového archívu II.

Ke článku o financích v tomto čísle vybrala v archívu Zdena Novotná staré kupónky na milodary, které se kdysi jistě také s uvážením a láskou dávaly ve prospěch našeho chrámu Páně. Škoda, že jsme dnes při svém dávání ochuzeni o souhlasný Komenského pohled, sledující nás z kupónku, ať se na něj díváme z kterékoli strany…

Vyšlo v Hroznu č. 79, ročník 2007. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech