Vinohradský sbor ČCE

Jsme schopni být dospělou církví?

Tu otázku bychom mohli položit i jinak: můžeme si dovolit zůstat trvale v závislosti na státní správě? Vždytˇ církev, která je duchovně silná a je opřená o uvědomělou víru svých členů, taková církev si dovede sama zajistit všechny své hmotné potřeby, včetně platů svých kazatelů. Navíc může slušně zaplatit i zaměstnance sborů, své správce, katechety, sborové sestry a tím může oživit a obohatit práci sborů. Podstatu této dospělosti vidíme v lásce k církvi, ve schopnosti se stále rozhlížet, kde je možno pomoci - ve vlastním sboru, v seniorátě, v diakonii.... Myslíme, že naším problémem je právě vidět tu konkrétní potřebu a jakmile ji vidíme, naše srdce i dlaně se otevřou.

Poslední zasedání XXX. synodu naší církve zdůraznilo: žijeme ve společnosti z osmdesáti procent nevěřící, polovina našich spoluobčanů nemá ráda církev nebo chová k ní nedůvěru, všechny vlády naší republiky, atˇ pravicové nebo levicové, nemají pro poslání církve vůbec žádné pochopení - a v této situaci zatím trpíme skutečnost, že naši kazatelé jsou placeni ze státního rozpočtu; což zavedli komunisté, aby měli nad faráři kontrolu. Je to snad důstojné církve Kristovy? Musíme stále naslouchat výčitkám veřejnosti, která se ptá, proč si církve neplatí své kazatele samy?

Věříme, že touha pomoci není v našich bratrech a sestrách malá. Ale asi je věcí nás všech, abychom si ozřejmili, že opravdu potřebujeme církev nezávislou na sekulárním státu.

Proto bychom se velice přimlouvali, aby jeden každý z nás cítil vlastní odpovědnost k práci církve. Odpovědnosti jsme se odnaučili právě v minulých desetiletích, kdy stát převzal nejen starost o finanční zabezpečení církví, ale starost o vše, co se občana týkalo (zdravotnictví, veškeré vzdělávání, plánování výroby, zaměstnanost lidí, rekreace, atd.atd.) a tím učinil občana nedospělého, téměř nesvéprávného. Dnes se musíme odpovědnosti opět učit - a učit se musíme i obětavosti. Kdyby každý měl o 25.000 Kč víc, lehko by je utratil a ještě by se mu nedostávalo. Nabídka na trhu je veliká, reklamy nás lákají. Ale kdyby měl o 2-3.000 Kč mínˇ, také by musel vyjít a určitě by hladem nezemřel, skromnost a střídmost jsou naopak bohulibé vlastnosti. Každý se musí rozhodnout sám jak hospodařit, jen pamatujme, že kde je srdce vaše, tam je i váš poklad /Kázání na hoře./

VAZ

číslo 26, říjen 2002
  další

Obsah

Obětavost
Mezi požehnáním a prokletím
Jsme schopni být dospělou církví?
K dějinám vinohradského sboru IV
Za sestrou Uhrovou

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).