Vinohradský sbor ČCE

Staršovstvo na své schůzce 9.10.2003 mimo jiné

  • pověřilo sestru Moniku Chábovou předsednictvím Poradního odboru křesťanské služby našeho sboru a vyjádřilo vděčnost sestře Martě Kadlecové, která tuto činnost vykonávala dlouhá léta;
  • rozhodlo o pověřování řádných členů poradního odboru křesťanské služby na dobu tří let a o jejich představení sboru při shromáždění;
  • vyjádřilo svou podporu práci křesťanské služby a rozhodlo se k pořádání společných schůzek staršovstva a KS alespoň jednou za rok;
  • vyslechlo zprávu Lenky Payne o její práci s umírajícími lidmi a vyjádřilo jí podporu;
  • vzalo na vědomí přípravu adventního trhu, který se s úspěchem konal v našem sboru již loni, a přijalo s radostí nabídku Hanky Šilarové, která se ujme organizace.

jaš

číslo 36, říjen 2003
předchozí   další

Obsah

Nakonec máš totiž jenom jeden hlas
Historie vinohradského sboru X
Homo christianus
Díkůvzdání  - sborová neděle 5.října 2003
Mateřské centrum v novém
Staršovstvo
Janské Lázně 2004
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).