Vinohradský sbor ČCE

Střídání na papežském stolci

Píšu tento článek 19. dubna, kdy byl zvolen novým papežem německý kardinál Josef Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI. Pozoruhodné je, že byl zvolen hned 2. volební den. Ještě pozoruhodnější je skutečnost, že kardinálové zvolili papežem teologa — dogmatika. Po pastýřských osobnostech typu Jana XXIII. a Jana Pavla II. přichází do čela římsko-katolické církve výrazný teologický myslitel. Za nejpozoruhodnější však pokládám skutečnost, kterou nemohu zatím doložit. Kardinál Ratzinger patřil po dlouhá léta k nejbližším spolupracovníkům Jana Pavla II. — a přece si dovoluji odhadnout, že jeho pontifikát bude jiný. Nejen tím, že Ratzinger je skoro o 20 let starší, než byl na začátku pontifikátu Wojtyla. Už to je pádný důvod, aby poměrně brzy realizoval to zásadní, co chce církvi předat. Ale i z jiného důvodu. Jeho snahou bude nejspíše to, co sám označil za prvořadé ve svém kázání před započetím volby: odmítnutí relativismu v oblasti víry a mravů, odmítnutí módních trendů, a tedy de facto projasnění gruntů katolického učení a katolické morálky. Ve sféře etiky bude nejspíše navazovat na Jana Pavla II., v otázkách učení se asi vyhraní ještě konzervativněji ve smyslu tradičního katolicismu. Situaci však mít lehkou nebude. Světová katolická církev je dnes konglomerátem nejrůznějších tendencí. Existují v něm směry krajně konzervativní i krajně liberální a komunikace mezi nimi vázne. Poslušnost k papeži se namnoze chápe jako pouze formální záležitost a pod deštníkem loajality se daří mnoha vzájemně neslučitelným trendům — od vážných kritiků II. vatikánského koncilu až po ty, kteří už dávno dychtivě očekávají další koncil, který by ještě více uvolnil katolické sevření v teologii i v etice. Některé problémy jsou známé: palčivá otázka celibátu, bolestivá otázka vztahu církve k rozvedeným, praktická otázka homosexuality a nejrůznějších skandálů s ní spojených. Ale třeba také otázka po žádoucí míře římského centralismu. Nový papež se bude muset vyrovnávat rovněž s odlišnými kontexty, v nichž katolická církev žije a působí. Církev v Africe, Asii a Latinské Americe bude chtít a potřebuje od nového papeže slyšet slovo také pro sebe. A to slovo nemůže být jen vymezující: toto smíš a toto nesmíš. Bude třeba mimořádné moudrosti, aby se Benediktu XVI. podařilo víc než jen projasnění základních gruntů katolické zbožnosti. Bude třeba razit jasný směr, zároveň však neztratit ty, kteří mají docela jiný úhel pohledu, a stejně tak udržet otevřenost vůči ekumenickým a globálně-civilizačním výzvám. Volba Josefa Ratzingera papežem jistě nevyvolá v jeho rodné zemi žádnou velkou vlnu nadšení, ale z hlediska ekumenického to není počin až tak nevýznamný. V každém případě lze předpokládat, že nový papež má dobré povědomí o evangelické teologii i o životě současného německého protestantismu. Jestli to bude znamenat stimul či naopak brzdu dalších teologických rozhovorů, to ukáže blízká budoucnost.

Martin T. Zikmund

číslo 53, květen 2005
předchozí   další

Obsah

Cestou do Emauz
Budujme sbor
Střídání na papežském stolci
Rozhovor s Evou Pavlincovou
Setkání mládeže
Mikešovou cestou
Ze staršovstva
Adopce na dálku
Pozvánka na zájezd
Sborové akce v květnu

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).