Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXV

pokračování z čísla 52

1936

V únoru roku 1936 bylo jednáno o navštěvovací akci členů, kteří se sboru odcizili, a také o večerních nedělních bohoslužbách a malé účasti na nich. V dubnu projednávalo staršovstvo návrh synodní rady na zřízení místa diakona pro práci v nemocnicích, porodnicích a věznicích. Staršovstvo souhlasilo s tím, že by polovinu nákladu na toto místo nesla synodní rada a polovinu pražské sbory. V červnu oznámil vikář Bič, že odchází do Domažlic. Byl pověřen k jednání s bratrem Hroudou, zda by nemohl nastoupit na místo vinohradského vikáře, a současně také pověřen, aby vyhledal byt. Jako možnost byl navržen podnájem pokoje v bytě bratra Junga. Na podzim, v říjnu, se jednalo o životě sboru. Navštěvovací akce byla vyhodnocena jako úspěšná a bylo doporučeno v ní pokračovat. Hovořilo se také o věstníku, jeho obsahu a o misijní práci tiskem. Na počátku listopadu byl bratr Hrouda zvolen na místo vikáře za stejných podmínek jako bratr Bič.

1937

V lednu se jednalo o evangelizačním programu a bylo rozhodnuto o vydání série přednášek. Do sboru byl v počátku tohoto roku pořízen nákladem 1 000 K psací stroj. V únoru se jednalo o tom, že by program sborového života měl být zaměřen na děti a na mládež. V tomto roce se vyskytla naděje na vysílání bohoslužeb rozhlasem. Staršovstvo navrhlo vysílat první bohoslužby z Vinohrad. 7. září žádá bratr Hrouda o uvolnění z místa vikáře bez výpovědi, neboť byl zvolen na vikářské místo v Merklíně. Této žádosti bylo vyhověno a za nového vikáře byl zvolen bratr Bohatec z Pardubic. V říjnu se konaly volby poloviny staršovstva. V souvislosti s tím rezignoval bratr Řepa na místo správce domu a za něj byl zvolen bratr Kejř. Místokurátorem byl po této volbě zvolen bratr Růžička.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

číslo 54, červen 2005
předchozí   další

Obsah

Kázání z 24.5.2005
Co Pán Bůh činí, dobré je
Táborové historie III
Vzpomínka na bratra Jiřího Bícu
Tábory mám ráda
Bzenec Opojný
Erteplajda
Afro-Atlanta
Z historie sboru XXV
Z jednání staršovstva
Sborové akce v červnu


Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).