Vinohradský sbor ČCE

Tomáš Najbrt, Naděje a Divoké husy

Předvečer druhé adventní neděle se rozezněl tóny starých i nových písniček. Písniček, které zazpíval Tomáš Najbrt na koncertu, pořádaném naším sborem. Bylo to opravdu moc pěkné, a kdo přišel, byl potěšen nápěvy, které zněly již před pár set lety a zvukem nástrojů, které je v té době doprovázely. Když dozněly moldánky, šalmaj a loutna, přišlo ke slovu současno — vlastní písničky Tomáše Najbrta, kterému za celý koncert patří velký dík, o to větší, že se vzdal honoráře ve prospěch brněnské Naděje.

Protože sbor určil, že výtěžek z tohoto koncertu daruje brněnské Naději (o které se ctěné čtenářstvo dočetlo v minulém čísle), měli jsme potěšení přivítat pana Jana Slámu, ředitele brněnské Naděje, a vyslechnout si od něj povídání o nadějné práci v Brně.

Koncert byl zařazen do programu „Hejbni kostrou pro druhé“, který vypsala Nadace Divoké Husy pro rok 2005/2006, což znamená, že výtěžek z koncertu, který činil přes jedenáct tisíc korun, nadace Divoké Husy zdvojnásobí.

mch

číslo 60, leden 2006
předchozí   další

Obsah

Svatoštěpánské přemítání
Víra mne podpírala celý život
Z rodinné korespondence Jana Karafiáta
Dětská slavnost
Recept na štěstí
Kalpana – naše nová holčička
Adventní trh
Tomáš Najbrt, Naděje a Divoké husy
Knihy k užitku i potěšení
Inzerce pro Naději
Ze staršovstva
Sborové akce v lednu

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).