Vinohradský sbor ČCE

Adopce na dálku

Jak se rozdělují dary

Částka 4 900 Kč ročně na jedno indické dítě se rozděluje obdobně jako pro děti z Ugandy. Největší položkou je školné. Školní pomůcky, knihy, sešity a uniformy se nakupují ve velkém a dovážejí do vesnic.

Neodkladnou zdravotní péči proplácejí rodině na základě stvrzenky od lékaře. 10% zůstává v Praze na náklady ADCH (mzdy, propagace, atd.) a rozvojový fond. 8% využívají centra v Indii na své náklady. Ze zbytku peněz organizují centra dětské kluby, pravidelná setkání dětí, poznávací výlety a rozvoj komunity.

Speciální položku tvoří dárky, pořizované z peněz zaplacených nad rámec částky poskytované rodiči. Tyto peníze jdou do společného fondu, ze kterého se jednou za rok koupí hodnotný dárek k vánocům. Jde především o věci, které děti nejvíc potřebují — matrace, oblečení, atd. (loni v Ugandě to byly moskytiéry proti malárii). Po velkých problémech, kdy jedno dítě dostalo malý dárek, jedno velký a jiné zase žádný se toto se osvědčilo jako nejlepší možné řešení.

Sociální pracovníci prostřednictvím pravidelných návštěv kontrolují, jak rodiny podporu využívají. Centra vedou účetní výkazy, které podléhají vládnímu auditu. ADCH Praha pravidelně komunikuje s centry, schvaluje jejich rozpočty, provádí kontrolu výkazů na místě, navštěvuje náhodně vybrané děti a školy, a kontroluje dodržování podmínek Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi oběma stranami. „Adoptivní“ rodiče mají možnost své dítě navštívit a vše zkontrolovat. A samozřejmě „adoptované“ děti posílají pravidelně dopisy a vysvědčení.

Jana Fučikovská

číslo 62, březen 2006
předchozí   další

Obsah

Kázání
Rozhovor s Jaromírem a Jarmilou Strádalovými
Z rozloučení se sestrou Evou Pavlincovou
Ještě k Adopci na dálku
Historie sboru obrazem I.
Dětské bohoslužby
Knihy k užitku i potěšení
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).