Vinohradský sbor ČCE

Historie sboru obrazem I.

Návštěva míst, kde se scházeli k rozjímání nad Písmem a k bohoslužbám členové refomovaného sboru na Královských Vinohradech

Malý cyklus fotografi míst, kde stály nebo ještě stojí domy, ve kterých se konaly bohoslužby, biblické hodiny, kde se scházela nedělní škola a kde „žil“ vinohradský sbor, je trochu neobratným pokusem o doplnění záznamů o historii sboru prostřednictvím obrázků ze současnosti. Procházejíce někdy kolem, můžeme si říci: Tak tady se také scházeli… Při výběru míst k fotografování a při vyhledávání informací k nim připojených jsme vycházeli hlavně z pamětí bratra Chadima. Vítali bychom proto jakékoliv doplnění toho, co zde jest zobrazeno či napsáno.

Matěj Cháb, Jiří Svoboda


Kostel sv. Klimenta - gotická stavba z 14.-15. století na místě, kde stával ještě předrománský kostel. Zde sloužil za husitských bouří Jan Protiva z Nové Vsi a chrám byl posléze do roku 1621 spravován utrakvisty. V roce 1850 byl kostel zakoupen pražským reformovaným sborem za 27.500 zl. To byl již asi šedesát let užíván jako sýpka; po josefínské reformě byl totiž prodán mlynáři Michalovicovi v dražbě za 700 zl. První oprava, při které bylo odstraněno přepatrování, proběhla ještě v roce 1850. Kostel byl roku 1894 regotizován podle dobrozdání architekta Mockra od architekta Mikše. Regotizace se udála na popud stavitele A. Dvořáka a byla provedena jeho stavební firmou. Odtud odešla část sboru, aby založila reformovaný sbor na Královských Vinohradech. Kladné rozhodnutí o zřízení tohoto reformovaného sboru vydala vrchní církevní rada ve Vídni 30.12.1889.
Obr. 1 KlimentObr. 2 Místo v ulici Na Smetance, kde pravděpodobně stála mateřská škola
Poté, co byl sbor řádně registrován rakouskými úřady, scházeli se jeho členové nejprve ve dvou místnostech v mateřské škole v ulici Na Smetance. První bohoslužby se zde konaly 16.3.1890. Mateřská škola stála pravděpodobně vedle budovy bývalé reálky.


První samostatnou budovu si sbor zakoupil od Milosrdných sester Karla Boromejského — pravděpodobně za 31.000 zl (koupil ji na sebe kurátor sboru B. Szalatnay a o několik měsíců později ji převedl na sbor). Stávala na rohu ulic Čelakovského (dnes Varšavská) a Kollárovy (dnes Jana Masaryka.) Později zde podnikatel Maas vystavěl nové domy. Budovu pro potřeby evangelického reformovaného farního sboru uzpůsobil stavitel A. Dvořák. První bohoslužby se zde konaly 1.1.1892.
Obr. 3 Místo, kde stála první nemovitost, kterou Vinohradští zakoupili


Zdroje:

  1. VLČEK, Pavel. Umělecké památky Prahy. Praha: Academia, 1996.
  2. RUTH, František. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Praha: Pavel Korbr, 1904.
  3. Zápisky k historii vinohradského sboru sestavené bratrem Chadimem.

číslo 62, březen 2006
předchozí   další

Obsah

Kázání
Rozhovor s Jaromírem a Jarmilou Strádalovými
Z rozloučení se sestrou Evou Pavlincovou
Ještě k Adopci na dálku
Historie sboru obrazem I.
Dětské bohoslužby
Knihy k užitku i potěšení
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).