Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXX

1946

Sborové zastupitelstvo projevilo vděčnost Bohu za vedení v těžkých dobách a za osvobození. Kurátor uvádí, že sbírka na postižené nálety vynesla 65.000 Kč. Dále byla podána zpráva o duchovním životě a hovořilo se zejména o pohřbech, pro které byl požadován jednotný řád. Byl předložen a schválen rozpočet na rok 1946.

V únoru projevil výbor kazatelské stanice Vršovice zájem o koupi pozemku na stavbu sborové budovy.

Dále se jedná o potížích s výukou náboženství ve Vršovicích, v březnu také oznamuje vikář Jokl, že k 1.10.1946 dává výpověď.

V květnu rozhodnuto, že pro zhoršenou finanční situaci sboru a pro zvýšení ceny tisku nebude prozatím vydán věstník.

V červnu jednal sbor s bratrem Dvořáčkem o přijetí za vikáře. Bratr J. Filipi požádal o udělení licence ke kázání a staršovstvo tuto žádost doporučilo. V té době přestal ve Vršovicích vyučovat náboženství bratr Adámek z důvodů svého přestupu k Českobratrské Jednotě.

V září byla povolána za učitelku náboženství sestra Kvítková a za vikáře sboru zvolen bratr Heryán.

1947

V úvodu roku jednáno o zhoršující se finanční situaci církve, na základě tohoto jednání sbor dobrovolně zvýšil repartice o 20%. Dále byla vedena rozprava o mládeži a bylo zdůrazněno, že o mládež je menší zájem. V dubnu bylo nově ustaveno staršovstvo (kurátor bratr Lukl, pokladník bratr Kadlec), nově ustaveny také komise finanční a ideová.

V červnu se jednalo o duchovním životě sboru a zejména o potřebě prohlubování sborového obecenství i pastorační práce staršovstva a zastupitelstva.

 Na podzim byl připravován konvent, bylo odhlasováno 6 návrhů pro konvent, týkajících se duchovního života, ekumeny a sociální práce. Na podzim rozhodnuto, že vršovičtí budou konat biblické hodiny a vyučování nedělní školy u Církve bratrské.

Podle zápisků br. V. Chadima zpracoval mch

číslo 67, září 2006
předchozí   další

Obsah

Křesťané jsou spoludědicové svého krále Krista
Pokud vše funguje, je to radost (rozhvor)
Indie u Humpolce
Nejdůležitější na faráři je, aby byl…
Recenze
Jak prosečtí faráře hledali
Výzva
Ze staršovstva
Na návštěvě u bratří křesťanu
Z historie vinohradského sboru XXX
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).