Vinohradský sbor ČCE

Nejdůležitější na faráři je, aby byl…

Výsledky ankety při příležitosti hledání faráře/farářky, konané v červnu až srpnu 2006

Ankety se účastnilo 58 sester a bratří. Měli jsme při ní k dispozici celkem pět puntíků. Bylo možno přiložit po jednom k vybraným pěti z celkových jedenácti vlastností (a − j), ale také několika puntíky zdůraznit tu vlastnost, kterou považujeme za obzvláště důležitou. V poslední kolonce bylo možno předložit vlastní návrh. Počet přidělených puntíků je v pravém sloupci, vlastní návrhy v poslední kolonce.

a teologicko-filosoficky vzdělaný, průběžně doplňující své vzdělání. Bude nastolovat nová témata, problematizovat zaběhaná klišé, vyslovovat se k závažným společenským událostem a  vest dialog s kulturou… 27
b teologicko-biblicky vzdělaný, průběžně doplňující své vzdělání. Bude nás vyučovat a prohlubovat v reformačně-biblické orientaci… 27
c liturgicky vzdělaný a citlivý, pro něhož jsou bohoslužby jednotou kázání a stolu Páně, slavností konanou k Boží slávě i posílení vzájemného společenství. Bude nás uvádět do logiky bohoslužeb a vhodně propojovat starobylé tradice se zvěstováním… 22
d dobrý kazatel, který bude sboru srozumitelně a přesvědčivě kázat a učit při biblických hodinách i dalších setkáních… 57
e misijně obdarovaný, jemuž záleží na tom, aby se evangelium dostalo k našim necírkevním současníkům, dětem, mládeži, dospělým i starým… 17
f dobrý vůdce, který zvládne provoz naší  velké kanceláře i tým dobrovolných spolupracovníků (Křesťanská služba, učitelé NŠ). Bude schopen zužitkovat a nasměrovat veliký lidský potenciál sboru… 19
g dobry pastýř, citlivý pro různost členu sboru i situaci, v nichž se nacházejí. Iniciativně bude vycházet za lidmi a doprovázející je na jejich cestě víry… 47
h vyrovnaný kamarádský sportovní, pokud možno s kompletní rodinou. Bude s ním legrace, bude umět hrát na kytaru a mládež vezme na vodu… 5
ch laskavý člověk, na němž je vidět, že má rád lidi a těší ho setkávat se s nimi. Přátelské vztahy bude klást nad požadavek být vždy perfektně připraven… 29
i modlitebník, naplňující verš „nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ (Ž 127). Svůj úkol bude spatřovat především v přímluvách za sbor, v podpoře duchovního života jednotlivých členu i sboru jako celku… 16
j − váš jiný návrh:

1. (podpořeno 2 puntíky) Pracovitý a pilný člověk, který se nebojí práce a není líný. Budou výsledky ankety zveřejněny? Zdá se mi, že staršovstvo nebere v potaz hlasy sboru znějící na podporu kandidatury Evy Šormové. Proč?

2. (podpořeno 1 puntíkem) Měl by být autoritativní člověk, ale mít blízko k mládeži; legrace by s ním měla být. A raději farář než farářka.

3. (podpořeno 1 puntíkem)Pro krajní případ: Každý pražský obvod má cca tři sbory, jen Praha 2 má pouze sbor v Korunní. Nechtěl by se některý sbor z Prahy 3 s námi spojit a vytvořil sbor se sídlem v Korunní tř., a to pod jedním, rozumí se jejich, farářem?

4. (podpořeno1 puntíkem) Muž, u kterého jsou předpoklady, že se sžije se sborem.

5. (podpořeno 5 puntíky) Farář by měl být věřící, musí kázat a mluvit to, co věří, bez rozporu. Žid 11,1

6. (podpořeno 5 puntíky) Stačí exeget na 5 puntíků a pastor taky na 5…

15

Na okraj ankety

Na nápad uspořádat anketu přišel Filip Krupička, otázky jsem na základě jeho podnětů  formuloval já, její konání schválilo staršovstvo 8. června 2006. Děkujeme všem, kteří nad anketou přemýšleli, přičinili své odpovědi či v poslední kolonce přidali své nápady. Výsledek je svědectvím o zájmu mnoha bratří a sester o život ve sboru. Je možné, že se  nepodařilo formulovat všechny vlastnosti stejně obecně, některé zřejmě „pokrývají“ větší množství charismat než jiné. Přesto stojí rozdíly mezi tím, jakou váhu jednotlivým vlastnostem faráře přikládáme, za úvahu a přemýšlení. Stejně jako jasná převaha právě těchto charakteristik: dobrý kazatel, dobrý pastýř a laskavý člověk.

Petr Sláma, 25. srpna 2006

číslo 67, září 2006
předchozí   další

Obsah

Křesťané jsou spoludědicové svého krále Krista
Pokud vše funguje, je to radost (rozhvor)
Indie u Humpolce
Nejdůležitější na faráři je, aby byl…
Recenze
Jak prosečtí faráře hledali
Výzva
Ze staršovstva
Na návštěvě u bratří křesťanu
Z historie vinohradského sboru XXX
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).