Vinohradský sbor ČCE

Recenze

Dějiny obce a sboru v Proseči

Josef Dvořák a Velimír Dvořák, Českobratrské Prosečsko (2. opravené a doplněné vydání), EMAN, Benešov 2006, 558 s.

V druhém, opraveném a doplněném vydání vychází v benešovském nakladatelství Eman obsáhlá historie evangelického sboru v Proseči u Skutče. Kniha se zabývá jak církevní historií, tak souvisejícími událostmi celé oblasti. Na zpracování publikace se podílelo několik vzácných osobností z prosečského sboru. Hlavním autorem je bratr Josef Dvořák, který byl farářem prosečského sboru v letech 1921-1956. Během svého působení v Proseči shromáždil nejdůležitější historické údaje od poloviny 12. století až do doby, kdy v našem státě došlo k převratným politickým změnám (1948). Tehdy bratr farář rozhodl, aby kniha byla uložena v zapečetěném obalu na synodní radě. Obálka měla být otevřena v roce 2000. O existenci knihy věděl pouze prof. Velimír Dvořák, syn bratra faráře. Teprve v roce 2001 však knihu objevil na synodní radě bratr Pavel Hlaváč, někdejší farář prosečského sboru.

Celkové zpracování a přípravy k vydání se ujal profesor Velimír Dvořák, který rukopis uspořádal chronologicky a zapracoval do něj výsledky mnohaletého bádání svého i svého otce. Kniha se neomezuje jenom na dějiny evangelického sboru, ale všímá si širokých společenských souvislostí v celém regionu. Začíná rokem 1158, korunovací Vladislava II. českým králem a vznikem hospice na Prosečsku, a pokračuje až do současnosti.

Příspěvek ze svého působení v Proseči v letech 1968-1990 přidal rovněž bratr farář Pavel Hlaváč.

Jak k prvému, tak ke druhému vydání knihy (2005 a 2006) o více než 540 stranách dochází díky iniciativě a úsilí všech zúčastněných, tj. p.profesora Velimíra Dvořáka, bývalého faráře bratra Pavla Hlaváče a současného faráře v Proseči, bratra Jana Juna. K realizaci této skvělé publikace ale přispěla celá řada dalších obětavých lidí.

Věra Jandová

číslo 67, září 2006
předchozí   další

Obsah

Křesťané jsou spoludědicové svého krále Krista
Pokud vše funguje, je to radost (rozhvor)
Indie u Humpolce
Nejdůležitější na faráři je, aby byl…
Recenze
Jak prosečtí faráře hledali
Výzva
Ze staršovstva
Na návštěvě u bratří křesťanu
Z historie vinohradského sboru XXX
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).