Vinohradský sbor ČCE

Jak prosečtí faráře hledali

Ukázka z knihy

Když farář Antonín Kadlec odešel dne 18. ledna 1876 do penze, byl jmenován administrátorem dne 12.února 1876 farář František Šádek z Rané. Farář Šádek by se prý sám rád do Proseče dostal, ale, jak vypravoval kurátor B.Kadlec, nezamlouval se prosečským pro svou malou postavu a hlavně proto, že rád chodil na hony. Dva presbyteři se na počátku administrace vypravili do Rané, aby s ním ujednali vše bližší o jeho zvolení v Proseči. Poblíž Rané v polích jeden z nich chytí druhého za rameno a ukazuje mu na temný předmět v dáli na mezi. „Vidíš ho? Tamhle leží!“ Byl to farář Šádek, který tam číhal na zajíce. Druhý presbyter chvíli zaraženě stál, najednou se obrátil a pravil: „Pojďmě domů!“ Vrátili se a od té chvíle nikdo již z nich o kandidatuře Šádkově se ani nezmínil.

Pak byl dotázán choceňský farář Richard Novák, zdali by přijal místo v Proseči. Odpověděl, že by jen tehdy šel z Chocně, kdyby si značně polepšil. Proseč mu to zaručiti nemohla a tak, ač v Proseči koncem května 1876 kázal, o místo se neucházel.

Dva starší si vyjeli do kraje, aby tam nabyli informací o vhodných kandidátech, kteří by mohli býti doma doporučeni. V den Nanebevstoupení Páně je řízení Boží zavedlo do Chleb. Právě v ten den byl u seniora Janaty na návštěvě a sloužil slovem Božím František Kalda, tehdy duchovní správce a učitel evangelického učitelského semináře v Čáslavi. Odpoledne vykonával pohřeb dítka tamějšího učitele Dobiáše. Po pohřbu k němu přistoupili starší prosečtí, sdělili mu účel své cesty, prohlásili, že dál nepojedou, a požádali Kaldu, aby místo faráře v Proseči přijal. Kalda prý v pozdější době na toto setkání často s pohnutím vzpomínal. Bylo to pro něho Božím překvapením, jelikož měl ještě před druhou zkouškou a na faru nemyslel. Zkoušku složil před moravským superintendentem Benešem, který jej nechtěl do Čech propustit, poněvadž pro něj chystal místo na Moravě.

(Úryvek z knihy Českobratrské Prosečsko, Josef Dvořák a Velimír Dvořák, Eman,2006, Benešov, str.206-7)

číslo 67, září 2006
předchozí   další

Obsah

Křesťané jsou spoludědicové svého krále Krista
Pokud vše funguje, je to radost (rozhvor)
Indie u Humpolce
Nejdůležitější na faráři je, aby byl…
Recenze
Jak prosečtí faráře hledali
Výzva
Ze staršovstva
Na návštěvě u bratří křesťanu
Z historie vinohradského sboru XXX
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).