Vinohradský sbor ČCE

Výzva

Začíná nový školní rok a s ním se rozběhne, dá-li Pán, opět pravidelná sborová práce. Také Hrozen by měl zase začít vycházet každý měsíc. Nedá se říci, že by témat ke zveřejnění bylo zoufale málo: přesto je někdy problém číslo naplnit zajímavým čtením, které by navíc pocházelo z různých pramenů a od různých pisatelů. Proto tyto řádky patří všem, kdo rádi píší a chtěli by se o své zážitky, dojmy, postřehy a třeba i „osobní svědectví“ podělit s ostatními: posílejte své příspěvky nejlépe (ne však výhradně) v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži nebo je předejte přímo redaktorům. Tato výzva platí po celý rok: uzávěrka je vždy 20. dne v měsíci.

Redakce

číslo 67, září 2006
předchozí   další

Obsah

Křesťané jsou spoludědicové svého krále Krista
Pokud vše funguje, je to radost (rozhvor)
Indie u Humpolce
Nejdůležitější na faráři je, aby byl…
Recenze
Jak prosečtí faráře hledali
Výzva
Ze staršovstva
Na návštěvě u bratří křesťanu
Z historie vinohradského sboru XXX
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).