Vinohradský sbor ČCE

O Písmu svatém - o poznání Pána Boha

Volně k tématu Biblické hodiny

Poněvadž Pán Bůh je na nebesích a lidská duše není částečka božství, nýbrž Boží stvoření, je Pán Bůh pro nás skrytý, nepřistupitelný a my ho jinak nepoznáme, než když se nám dá poznat, když se nám zjeví.

Lidé, poněvadž byli stvořeni pro Pána Boha, mají vlastně od přirozenosti touhu po Bohu (símě náboženství, souhlas národů). Jelikož však Pána Boha sami ze sebe nepoznávají a od skutečného Boha se pro svůj hřích odvracejí, hledí tuto svoji náboženskou touhu uspokojit tak, že si vytvářejí bohy podle svého srdce nebo hledí svoji vnitřní prázdnotu ze zoufalství přehlušit (Ef 4,17-19). Avšak všechny představy, které si o Pánu Bohu činíme sami ze sebe, jsou jen pouhé fantazie. V tom není rozdílu, jde-li o divocha či filozofa.

Pán Bůh se dal lidem poznat tak, že se zjevil patriarchům, prorokům, v Kristu a apoštolům. Všechno Boží zjevení má svůj vrchol a cíl v Pánu Ježíši Kristu. Zpráva o tomto zjevení je v Písmu a ono je jediným spolehlivým svědectvím o něm (2.P 1,21, 2.Tm 3,16). Je tak hrází proti lidské libovůli, aby lidé nemohli do křesťanství vnášet a za zjevení Boží považovat něco jiného, než co je Písmem svatým jako Boží zjevení osvědčeno.

Písmo svaté samo o sobě není Božím zjevením, Božím slovem, nýbrž stává se jím, když Duch svatý sdělení Písma v našem srdci potvrzuje (tajemné svědectví Ducha svatého). Pán Bůh si i takto zachovává svoji svobodu. Pán Ježíš také nebyl všemi poznán jako Syn Boží (Mt 16,13nn, 2.Pt 1,11-21).

Výklad Písma a svědectví otců - jejich svědectví má pro nás velký význam, není však pro nás závazné s konečnou platností, neboť nejvyšší autoritou zůstává samo Písmo (Hus-reformátor, Soudce chebský). Písmo a tradice - církev římskokatolická, Písmo a rozum - církev československá. Reformační zásada: vykládat Písmo Písmem (konkordance). Písmo jedna věta - smysl je Kristus.

Z poznámek bratra faráře Bohuslava Otřísala vybral Aleš Laichter

číslo 73, březen 2007
předchozí   další

Obsah

Tajemství uschlého fíkovníku
Anketa k tématu synodu
O Písmu svatém - o poznání Pána Boha
O stáří
Komenského dílo je stále inspirací
Z historie vinohradského sboru XXXV.
Bzenec, 5.–6. květen 2007
Letní tábor v Orlovech
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).