Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXXV.

1955

Na lednové schůzi hodnoceny svátky vánoční ve sboru, kladně zejména práce v nedělní škole. (Několik čísel ze sboru: k 1.1.1955 registrováno 2 986 členů, k Večeři Páně přistoupilo na Hod Boží vánoční 175 sester a bratří a 1. ledna 127 bratří a sester). Z podnětu seniorátního výboru bylo usneseno uspořádat seriál přednášek v průběhu března a dubna 1955. Ve staršovstvu ustavena také studijní komise, která se měla podrobně zaobírat elaboráty vzešlými z Evanstonské konference (druhé shromáždění ekumenické rady církví, pozn. red.).

V dubnu projednáván řád členství v církvi, zásady pro určování hlasovného práva členů sboru – aktivní i pasivní. V červnu byl za vikáře sboru zvolen Jan Šimsa a probíhaly přípravy na podzimní volbu staršovstva. V souvislosti s tím byly obnoveny zásady přiznání hlasovného práva s účastí na životu sboru a s obětavostí. Vypracováním seznamu členů dle těchto zásad pověřena volební komise. Na podzim roku 1955 byla projednána povolávací listina bratra Jana Šimsy a za virilního člena staršovstva byl zvolen profesor Hromádka. V listopadu bylo zvoleno osmičlenné staršovstvo zároveň s osmi náhradníky a byla zhodnocena práce staršovstva za uplynulé tři roky. Konstatováno, že mezi staršími vládl duch jednoty a ochoty ke službě sboru. Kurátorem byl zvolen bratr Filipi, místokurátorem bratr Laichter.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

číslo 73, březen 2007
předchozí   další

Obsah

Tajemství uschlého fíkovníku
Anketa k tématu synodu
O Písmu svatém - o poznání Pána Boha
O stáří
Komenského dílo je stále inspirací
Z historie vinohradského sboru XXXV.
Bzenec, 5.–6. květen 2007
Letní tábor v Orlovech
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).