Vinohradský sbor ČCE

Jak se daří mateřskému centru?

Dostalo jméno! Děti a rodiče, kteří navštěvují mateřské centrum, rozhodli na základě našich návrhů, že se bude jmenovat Korunka.

Již podruhé jsme požádaly Městskou část Prahy 2 o grant na pořádání divadelních představení pro malé děti v příštím školním roce a již podruhé jsme tak získaly 30 000 Kč. Díky tomu jsme mohly zažádat o další grant ve stejné výši i u Magistrátu hlavního města Prahy, na jehož rozhodnutí zatím čekáme.

Pravidelná divadelní představení pro malé děti do 3 let se stala fenoménem pro široké, nejen vinohradské okolí. Jsou něčím, v čem je mateřské centrum, fungující při našem sboru už 7 let, naprosto ojedinělé. Chodí na ně s dětmi nejen maminky, ale i tatínkové nebo dědečkové, často k nám cestující i z jiných městských částí, mnozí z nich se železnou pravidelností. Účast bývá hojná, průměrně 50 malých i velkých diváků. Vidět jedno dopolední divadelní představení Korunky a to, jak na ně děti reagují, rovná se dobít si baterky minimálně na několik hodin! Troufáme si tvrdit, že v našem městě není mnoho takových míst (jsou-li nějaká), kam by rodič mohl jít „do divadla“ s dítětem, které ještě nedosáhlo věku 3 let, aniž by se musel obávat, že budou ostatní vyrušovat, že se dítě poleká setmělého sálu nebo že zaplatí vstupné, které třeba nakonec nevyužijí, protože se jeho ratolest zatím neumí soustředit dostatečně dlouhou dobu, aby shlédla celé představení. Projektem divadel pro nejmenší chceme nejen zaplnit prázdné místo v nabídce našeho města a umožnit dětem i dospělým citový a kulturní zážitek, ale navíc i milou společenskou událost. V neposlední řadě máme radost z toho, že i díky tomuto projektu, určenému široké veřejnosti, se naše církevní prostory otevírají obyvatelům Vinohrad a přilehlého i vzdálenějšího okolí.

Dík za to patří nejen Městské části Praha 2 a umělcům, kteří v rámci tohoto projektu u nás vystupují, ale především Zuzce Bruknerové, na jejíchž bedrech zajišťování kontinuity a propagace tohoto projektu leží.

Z výtvarných činností, které v centru pořádáme, stojí určitě za zmínku květinový twist art Markéty Mrázikové, korálkové vyšívání Zuzky Bruknerové, patchwork a výroba linorytových tiskátek na textil Noemi Trojanové, malování na hedvábí Veroniky Sladké nebo zdobení velikonočních vajíček včelím voskem, kterému nás i letos přijela učit Květa Střelbová. „Arteterapie“ v Korunce má léčivé účinky i na úplně nešikovné.

Kromě divadel a výtvarných činností začalo centrum pořádat besedy. První se konala 29. ledna a byla „O všem, co nás zajímá o různých formách pomoci opuštěným dětem“. Přišla mezi nás paní Vávrová ze Střediska náhradní rodinné péče a podnítila živou, vřelou diskuzi. Na 2. března připravila Elen Plzáková, farářka jarovského sboru, besedu na téma Jak vychovávat děti v křesťanské víře. Přítomné maminky i tatínek měli spoustu dotazů a skoro všichni k tomu měli co říci. Povzbuzeny touto odezvou, budeme v besedách pokračovat.

Za peníze, které se centru podařilo získat v loňském roce, plánujeme zásadní obměnu nevyhovujícího stávajícího nábytku za praktičtější a především takový, který by lépe sloužil potřebám nejen mateřského centra, ale i sboru pro ostatní akce, které se v jeho prostorách konají.

Aktuální informace a program mateřského centra je k vidění ve vitríně u vchodu do kostela, na nástěnce v prvním patře a již několik měsíců ho lze najít také na sborových internetových stránkách, vinohrady.evangnet.cz.

Za jakékoli podněty, nápady, připomínky nebo dotazy sester a bratří našeho sboru k činnosti, programu a fungování Korunky budeme rády. Ačkoli je Korunka místem setkávání především rodičů a malých dětí, jsou na všechny naše akce anebo jen na prosté posezení a povídání u čaje nebo kávy srdečně zváni všichni, nejen mámy a tátové, ale i babičky a dědečkové. A nemusí ani nutně přijít s dětmi. Vlastně kdokoli je kdykoli v Korunce vítán!

A příběh k zamyšlení nakonec:

Jednou ve svém volném dni sestoupil náš farář z 1. patra do přízemí mezi ženy a děti, aby se poradil, jak se dělá slepičí polévka. Možná to i věděl, rozhodně si to mohl najít v kuchařské knize nebo na internetu a neriskovat, že ztratí čas, když se s námi zapovídá… Přesto přišel, trochu se zapovídal a trochu času ztratil. Když odešel, jedna z přítomných maminek se zeptala, kdo to byl. Bylo znát, že je příjemně vyvedená z míry zjištěním, že se farář zabývá slepičím bujónem. Bod pro Martina!

Za všechny v Korunce Jana Melicharová

číslo 75, květen 2007
předchozí   další

Obsah

Hospodin tvoří všechno nové
Jak se daří mateřskému centru?
Rodina, manželství a jejich úskalí II.
Rodiče a děti ve SZ
Podzim manželství
Mravy nedělní Moravče
Z historie vinohradského sboru XXXVI
Szukam Pana i jego drogi
Rodinná neděle
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).