Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXXVIII.

1960

V únoru přistoupil do sboru dr. Drbohlav. V únoru také začaly přípravy oslav 70. výročí vzniku sboru. Téma oslav znělo: Úkoly a poslání sborů, termín oslav určen na 30. dubna. Tento den pak kázáním posloužil bratr Růžička, předmluva proslovena bratrem Hromádkou.

V dubnu pak započala oprava střech a věže – vše s rozpočtem 30.000 Kč. V prosinci sbor organizoval vzdělávací večer, na kterém promluvil bratr Hromádka o ekumenismu.

1961

12. ledna bylo vzpomenuto úmrtí kurátora bratra Filipiho. Byla provedena volba kurátora, za kterého jednomyslně zvolen bratr Laichter, za místokurátora pak bratr Bakos. Bratr Kantorek vstoupil do důchodu, byl s ním tedy ukončen pracovní poměr a domluveno, že dále bude konat službu ve sboru na základě dohody.

Na podzim byla dohodnuta spolupráce se sborem v Uhříněvsi. Prvá návštěva konána 15. října.

1962

V začátku roku byla zvolena Pastorální komise. Sbor pokračoval ve spolupráci s uhříněveskými. V květnu bylo jednáno o renovaci varhan nebo koupi nových. Na základě doporučení odborníků komise, která se tomu věnovala, byla doporučena rekonstrukce a rozšíření stávajících varhan předpokládaným nákladem 120.000 Kč. V červnu staršovstvo takto doporučenou rekonstrukci schválilo.

Ke konci roku skončil bratr M. Filipi s funkcí domovníka a uvolnil domovnický byt. V této věci jednáno s bratrem Musilem.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

číslo 77, červenec-srpen 2007
předchozí   další

Obsah

Kázání
Sedm let tučných i hubených
Ještě k homosexualitě
Cesta – Cíl Bohdana Mikoláška
Z historie vinohradského sboru XXXVIII.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).