Vinohradský sbor ČCE

Stoleté výročí

V roce 2008 oslaví náš sbor 100 let od vybudování a předání sborového domu v Praze 2, Korunní 60. Staršovstvo sboru se rozhodlo tento významný okamžik oslavit slavnostním shromážděním dne 30.3.2008 odpoledne.

Předpokládaný program shromáždění:

  • Zahájení
  • Stručné povídání o stavbě a následných přestavbách sborového domu

  • Pozdravy hostů – s prosbou o pronesení pozdravu budou osloveni bývalí kazatelé a vikáři sboru, účast zatím přislíbili P.Pokorný, M. Dus.
  • Hudební číslo
  • Stručné povídání tvůrce obrazů o obrazech – přislíbil br. M. Rada
  • Závěrečné slovo s. farářky E. Čaškové

Součástí tohoto slavnostního odpoledne bude i výstavka fotografií z událostí ve sborovém domě. Měli bychom radost z fotografií ze křtů, konfirmací, koncertů, vánočních her, svateb atd. Prosíme všechny, kdo mají nové i starší fotografie, zda by je mohli zapůjčit k těmto účelům a předat nejpozději do 15.2.2008 sborové sestře nebo Zdeně Novotné.

Uvítáme i další nápady, které by byly realizovatelné a přispěly by k oslavě této významné události.

Jana Tomková

číslo 81, prosinec 2007
předchozí   další

Obsah

Rozpoznat, na čem záleží
Jak mají vypadat „správné“ bohoslužby?
Stoleté výročí
Ze sborového archívu IV.
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).