Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XL

1969

V dubnu sbor přijal návštěvníky ze Švýcarska, kteří se účastnili nejen shromáždění, ale také navštívili jednotlivé rodiny.

Sbor v tomto roce řešil změnu kostelníka a uzavřel smlouvu se sestrou Semerovou, která se v říjnu také nastěhovala do kostelnického bytu.

V listopadu probíhaly přípravy na oslavy osmdesátého výročí založení sboru, ve sboru proběhla 13. listopadu instalace seniora Betky. Oslava sborového jubilea byla určena na 15. března 1970, s tímto pořadem: kázání bratr Betka, proslov bratr Moravec, odpoledne historické pásmo, vše pod heslem: „Stůj v poznané pravdě Kristově“, dále byla naplánována recitace s hudebním doprovodem (p. Friedl, P. Eben).

1970

V dubnu oznámil farář Moravec, že odejde ke konci roku do důchodu, a požádal staršovstvo o přidělení bytu ve sborovém domě.

V květnu staršovstvo jednalo o postupu při hledání nového kazatele a zřídilo za účelem koordinace dalšího postupu komisi ve složení bratr Benátčan, bratr M. Filipi, bratr Zelený, bratr Chadim a sestra Kratochvílová. Komise na mimořádné schůzi staršovstva předložila 4 kandidáty, bratry Otřísala, Souška, Heryána a Šourka jr,. V tajném hlasování pak určeno pořadí, ve kterém bude jednáno s jednotlivými kandidáty (Otřísal 9 hlasů; Heryán 4 hlasy, Soušek 2 hlasy a Šourek 1 hlas). Dále bylo přijato usnesení, na základě kterého byl bratr Otřísal pozván na rozhovor a kázání. Tento rozhovor proběhl 14. června, kdy bratr Otřísal přednesl staršovstvu zprávu o práci, kterou konal, a své názory na sborovou práci. Poté následovala diskuse, ve které si starší hojnými dotazy ověřovali konkrétní osobní názory. Po završení jednání a obsáhlé diskusi rozhodli se starší na základě tajného hlasování navrhnout bratra Otřísala za jediného kandidáta pro kazatelské místo. Farář Otřísal si vyžádal lhůtu na rozmyšlenou.

V září bylo jednáno o změnách církevního zřízení a o způsobu jeho projednávání ve sborech a na synodu.

V říjnu staršovstvo rozhodlo o zavedení plynového etážového topení do bytu kazatele.

8. listopadu byla provedena volba kazatele, které bylo přítomno 199 členů, farář Otřísal byl zvolen 197 hlasy .

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

číslo 82, leden 2008
předchozí   další

Obsah

Já však chci být ustavičně s tebou
Yukonští andělé na Vinohradech
Pozvánka na výlet
Z historie vinohradského sboru XL
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).