Vinohradský sbor ČCE

Slova, slova, slova II.

Kostel kamenem a cierkev dřevem ustavená (Hus)

Kostel: tohle slovíčko v Písmu nenalezneme, navíc jeho význam není příliš poznamenán časem, takže by se zdálo, jako by do povídání o významu slov církevních ani nepatřilo. Přesto tu najdeme jedno malé české specifikum, které nám poodhalí cesty, jimiž se po zemích českých křesťanství šířilo. O kostele víme, že to je budova, kde se věřící scházívají k veřejným službám Božím. Také víme, že německy se kostel řekne „Kirche“, anglicky „church“, francouzsky (tedy ten římsko-katolický) „eglise“. Víme však také, že v těchto jazycích se stejné slovo používá pro církev, ve smyslu církve obecné nebo nějaké křesťanské denominace. Ne tak v češtině dnešních dnů. Původ toho výrazu tkví v době, kdy se po Čechách začínalo křesťanství teprve šířit. První kostely byly pro jistotu před nevolí pohanů stavěny na hradech. Kromě bezpečnosti tu také hrálo roli to, že křesťanství se u nás šířilo jaksi shora a hrady byly správními centry, pod které spadalo obvykle 40 – 60 vesnic (farní oblasti zpočátku kopírovaly oblasti státní správy). Sem přicházeli kněží cizozemci, kteří ve své domovině byli zvyklí hradu říkat „castellum“ (to je slovíčko, které má svůj původ v latinském „castrum“, druhdy označujícím třeba posádková římská města nebo vojenské tábory), a tak přešlo ono „castellum“ do češtiny. Jen to správné cizozemské vyslovování Čechům nešlo, a tak se stal z „castellum“ kostel. I když se reformace pokoušela ponechat výraz kostel jen církvím nereformovaným (Jednota bratrská stavěla „sbory“; naše církev staví povětšinou sborové domy), zdá se, že tahle snaha nedošla tak úplně naplnění. Řekněte sami – co je špatného na myšlence, že když jdeme do kostela, jdeme do hradu přepevného, kde jsme před všelikým pohanstvem ochránění?

Matěj Cháb

číslo 91, listopad 2008
předchozí   další

Obsah

Deset spravedlivých
Dny Bible
Slova, slova, slova II.
Rodinná neděle
Náboženství v postmoderní společnosti
Paul Oestreicher na Vinohradech
Rozhovory o Bibli
Požehnání
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).