Vinohradský sbor ČCE

Paul Oestreicher na Vinohradech

Pozvání na bohoslužby 30.11.2008

Jméno Paula Oestreichera mě provází od raného dětství. Znělo mi vždy cizokrajně drnčivě, když rodiče vzpomínali, že to nebo ono zařídil nebo řekl Oestreicher. V šedesátých letech prý býval při návštěvách Prahy k vidění v odrbané zelené bundě a v brigadýrce, on pacifista a účastník konferencí KMK. Rodičům v roce 1968 zařídil pobyt v Anglii. On to byl, kdo jim ráno 21.srpna ťukal na dveře pokojíku skotského protestantského kláštera Iona s neveselou zprávou o sovětské invazi. Později z KMK vycouval, výslovně podpořil Chartu 77 a jezdit do Čech přestalo být jednoduché. S rodiči se počátkem 80. let jednou setkal v Drážďanech; hmotnou stopou setkání byly u nás doma džíny, které poslal pro děti.

Paul Oestreicher se narodil v  německém Meiningen. Když mu bylo 7 let a v Německu byl již 5 let u moci Hitler, stihla ještě rodina židovského lékaře emigrovat na Nový Zéland. Paul tam vystudoval germanistiku a politologii. Roční postgraduál u německého teologa Helmuta Gollwitzera v roce 1955 vedl k rozhodnutí studovat teologii. Ordinován anglikánským knězem byl v roce 1960. Tehdy definitivně přesouvá své působiště do Anglie. Pro svůj zájem o politiku, díky své zkušenosti s různými kulturami a s osudem emigranta pojímal svou službu teologa hodně – gollwitzerovsky – široce. Rok po ordinaci se stává ředitelem náboženského vysílání BBC, později byl pověřencem Britské rady církví pro východní Evropu a v 80. letech vedoucím zahraniční kanceláře této instituce. Od poloviny 80. let byl kanovníkem katedrály v Coventry a ředitelem tamního Mezinárodního centra smíření. Kromě toho, že byl anglikánským hodnostářem, byl Oestreicher od 80. let také členem společnosti přátel (quakerů).

Ve městě Coventry, těžce bombardovaném Němci za 2.světové války, pěstují vzpomínku na hrůzy války. Ne proto, aby si udržovali pocit ublížení. Spíše jako varování, že válka, která se jednou rozhoří, boří a zabíjí bez ohledu na právo a spravedlnost. Coventry udržuje partnerství s dvěma obcemi, pro něž válka znamenala zkázu: s německými Drážďanami a s našimi Lidicemi. Oestreicherova listopadová návštěva v Čechách vede právě do Lidic, kde se na pozvání Jaromíra Dusa účastní jubilea střediska Oáza.

Paul Oestreicher se ale angažoval také mimo církev. Koncem 70. let vedl britskou sekci Amnesty International, od roku 1986 byl viceprezidentem britského hnutí Campaign for Nuclear Disarmament (které se v době studené války a polemik o tom, zda se při hledání nukleární rovnováhy mezi Amerikou a Ruskem mají britské jaderné zbraně započítávat k silám USA nebo ne; hnutí usilovalo o to, aby se pro zpřehlednění situace Británie a Francie vzdaly svých jaderných zbraní úplně).

Oestreicher se vymyká škatulkám, do kterých jsme zvyklí třídit skutečnost kolem sebe. Vynáší mu to obdiv i nepřátelství. Ačkoliv je židovského původu, ve svých veřejných vystoupeních a článcích (nejčastěji v levicovém Guardianu) hodnotí politiku státu Izrael vůči Palestincům velmi kriticky. Ačkoliv jeho rodina musela uprchnout z nacistického Německa a úkryt nalezla na britském Novém Zélandě, Oestreicher odsuzuje kobercové bombardování Drážďan jako akt msty, kterou Britové a Američané provedli koncem války na civilním obyvatelstvu, bez zjevného strategického důvodu. S Oestreicherem lze nesouhlasit – a je to povzbudivá zkušenost, protože partnerům naslouchá a své názory nevnucuje. Ve své snaze nalézt konkrétní výraz pro dospělé následování Krista v dnešním světě si ale s podivnou neústupností stále vede svou.

V současné době působí jako studentský farář University of Sussex v přímořském Brightonu. V červenci 2008 mu canterburský arcibiskup Rowan Williams udělil „lambethský čestný doktorát“, který je oceněním jeho „ekumenické oddanosti míru, usmíření a lidským právům, zejména v době studené války.“ Je vzácné, že ho uslyšíme z vinohradské kazatelny.

Petr Sláma

číslo 91, listopad 2008
předchozí   další

Obsah

Deset spravedlivých
Dny Bible
Slova, slova, slova II.
Rodinná neděle
Náboženství v postmoderní společnosti
Paul Oestreicher na Vinohradech
Rozhovory o Bibli
Požehnání
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).