Vinohradský sbor ČCE

Procházka na Vinohradský hřbitov

V podzimní nedělní odpoledne přivítal skupinku vinohradských evangelíků poklid vinohradského hřbitova. Sešli jsem se zde na plánované odpolední procházce, která vedla po místech, kde jsou pohřbeni lidé spjatí s naším sborem. S nápadem projít se po hřbitově přišel dílem Jirka Svoboda a dílem má milá žena. Sbor má totiž v péči několik hrobů, a protože k péči patří i navštěvování a měli bychom vědět, o co vlastně pečujeme, šli jsme s Jirkou v čele od hrobu ke hrobu. Jedno z hřbitovních zastavení bylo také u hrobu sester diakonek. Pro ty, kdo stejně jako já nevěděli, kým byly sestry diakonky, jsem vyhledal následujících pár řádek:

V roce 1903 byla, po vzoru německém, založena Česká diakonie, evangelický spolek pro ošetřování nemocných a sociální péči. Tehdy to byl ještě podnik všech českých reformovaných denominací, později však Diakonie přešla pod církev Českobratrskou evangelickou (hlavně díky tomu, že ve dvacátých letech minulého století si evangelické církve začaly zakládat obdobné spolky vlastní).

Práce Diakonie stála na sestrách diakonkách. Byly to ženy, které ošetřovaly nemocné, vychovávaly děti v sirotčincích. Na svoji službu se první sestry diakonky připravovaly v Německu, později pak v diakonských domech. Mateřský dům stál a podnes stojí v Belgické ulici v Praze 2. Dříve zde bydlely sestry diakonky určené pro soukromé ošetřování (soukromé ošetřování pacientů ze zámožných rodin a ošetřování v ústavech tvořilo jeden z hlavních zdrojů příjmů spolku), pak zde byly ještě novicky (tedy vlastně čekatelky; diakonky se odlišovaly tím, že nosily zvláštní oděv, ale nebyly vázány žádnými sliby a ze spolku mohly kdykoliv vystoupit).

mch

číslo 92, prosinec 2008
předchozí   další

Obsah

Budoucnost existuje
Už se těším na vánoce
Procházka na Vinohradský hřbitov
Slova, slova, slova III.
Knihy k užitku i potěšení
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).