Vinohradský sbor ČCE

Slova, slova, slova IX.

Požehnání

Většina slov probíraných v této rubrice se do „obecné církevničtiny“ probojovala již v prvním kole, tedy v době, kdy Cyril s Metodějem přemýšleli, jaký výraz použít při tvorbě staroslověnštiny, aby byl určitý pojem srozumitelný i slovanskému posluchačstvu. S dnešním výrazem je to ale jinak. Věrozvěsti totiž ve svých písemnostech používali výraz „blagosloviti“, tedy v podstatě přesný překlad řeckého výrazu. Kraličtí v některých případech používali výraz „dobrořečit“. Přesto ale již znali i výraz „požehnání“, který k nám přišel ze středověké němčiny, konkrétně má základ ve slovu „segnen“, což je germanizovaná forma latinského „signare“ - to jest znamenati se (v tomto případě křížem). Je to jeden z mála přechodů, který význam slov použitých autory starozákonního i novozákonního kánonu spíše zamlžuje nežli projasňuje. Jsme na tom však přece jen o něco lépe nežli naši anglosaští bližní v Kristu, jejichž výraz pro požehnání má své kořeny v pohanském rituálu svěcení věcí nebo osob tím, že byli znamenáni krví.

mch

číslo 101, listopad 2009
předchozí   další

Obsah

Podstatné je, patříme-li Kristu
Slova, slova, slova IX.
Skafandr a motýl
Sborová solidarita I.
Pozvání
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).