Vinohradský sbor ČCE

… a bylo velmi dobré (Gen 1, 31)

Z vysílání anglického křesťanského rozhlasu Union of Christian Broadcasters

Pán Bůh věděl, k jakému určitému účelu jste se narodili - ten máte naplnit. A proto vás obdaroval takovými dary, jaké budete potřebovat, včetně prostředí, v němž to bude možné. Pak se na vás podíval a řekl: Velmi dobré.

Můžete to říci také? Je důležité, abyste právě toto říci dovedli. Proč? Protože lidé s vámi budou zacházet podle toho, jak vy zacházíte sami se sebou. Toto není pýcha, jen zdravé sebevědomí, spočívající na Božím názoru, jak je zjeven v Božím slovu. Pokud budete tento pohled sdílet, ovlivní každou oblast vašeho života. Popravdě řečeno - dokonce je určující pro to, jak daleko se v životě dostanete. A proto si položte otázku: co si vlastně o sobě myslím? Je nejvýš důležité, abyste přitom nezapomínali na těchto 10 zásad:

1) Nikdy o sobě nepřemýšlejte ani nemluvte negativně, tím byste odporovali samému Bohu.

2) Přemýšlejte o silných stránkách, které vám Pán Bůh dal, a povzbuzujte sami sebe - protože jinak vás asi nikdo jiný povzbuzovat nebude.

3) Nepřirovnávejte se k nikomu jinému. Jste jedinečná osobnost, originál. Nespokojte se s tím, že byste byli pouhými kopiemi, napodobeninami.

4) Soustřeďte se na své schopnosti, nikoli na svá omezení, pamatujte, že jste Boží děti.

5) Objevte, co děláte rádi, co děláte dobře, a snažte se stále zlepšovat.

6) Mějte odvahu být jiný, odlišovat se. Snažte se zalíbit Bohu, ne lidem.

7) Naučte se přijímat i kritiku. Ať vám poslouží k růstu, ne k ustrašenosti a pocitu méněcennosti.

8) Nedovolte, abyste stanovení své skutečné ceny přenechali jiným, stanovte si ji pravdivě vy sami. Vždyť ostatní lidé vás spíše podcení nebo nedocení.

9) Neztrácejte ze zřetele své nedostatky - vždyť jste na cestě, stále jdete k novému a novému poznání.

10) Denně se soustřeďujte především na ten největší zdroj důvěry - jiskru Boží přítomnosti svítící ve vašem nitru.

Přeložila Dagmar Bružová

číslo 98, červen 2009
předchozí   další

Obsah

Kázání
Bůh mi byl milostiv
… a bylo velmi dobré (Gen 1, 31)
Výlet do Nového Města pod Smrkem
Libice
Je to riskantní, dobrodružné, a proto báječné
Slova, slova, slova VII.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).