Vinohradský sbor ČCE

Slova, slova, slova VIII.

Bůh

Tohle slovo sem vlastně nepatří. Staroslověnština, ze které přešlo do jazyka českých překladů Bible, jej vzala jako hotovou věc. Jediný významový posun, který byl křesťanstvím proveden, bylo upřesnění, že pravým Bohem je Hospodin. Přesto je zajímavé podívat se na rozličné pohledy předků dnešních Evropanů na bytosti nejvyšší, kterým přičítali moc nad během světa a svých životů. Všechna označení – slovanská, germánská i románská – mají své kořeny ve starém společném indo-evropském jazykovém základu.

Náš výraz „bůh“ se dá stopovat až k výrazu, který se prý vyslovoval „bhagat“ a který znamenal „dávající“.

Odkud si odvodili naši germánští sousedé slovo „Gott“, není zcela jasné (alespoň podle Oxford English dictionary), a většina výkladů se přiklání k tomu, že za ním stojí původní kořen „gheu“ , který měl význam: „vzývaný“.

Románsky mluvící část Evropy si vzala za základ latinské Deus, které má svůj původ v indo- evropském kořenu „dei wo“, což v češtině značí světlo nebeské, světlo dne.

Asi každý z nás občas přemýšlí, čím je pro nás Bůh. Správné odpovědi se asi v časnosti tohoto světa můžeme jen dohadovat. Přesto je mi hodně blízká představa dárce, kterou v sobě skrývá slovo Bůh. Přijde mi i celkem laskavá, neboť v této představě není člověk, který Boží dary nepřijal, a tudíž je nemá, zatracen. Je „nebohý“ a věřím, že nad nebohým se lépe slitovává než nad zatraceným.

mch

číslo 99, září 2009
předchozí   další

Obsah

Otec k sobě lidi táhne
Sborový dopis
Ekumena v praxi
Slova, slova, slova VIII.
Přervaný život - Deníky Etty Hillesum 1941-1943
Tábor Orlovy 2009
Fair Trade
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).