Vinohradský sbor ČCE

Slova, slova slova XI.

Kněz

Hodni by byli mrskanie, …, jež mluvie odpoly česky a odpoly německy, řiekajíc knedlík za šišku. (J. Hus). Ne, nebojte se, kněz nemá s knedlíkem nic společného. S tou němčinou však již ano. I s tím, že někteří začali „kněžie za jerjeje nebo svaštennikъa říkati“, a tak se kněží tímto jazykovým posunem přesunuli ze stolic světské moci před oltáře kostelů nebo církví. Slovo samotné se zabydlelo s největší pravděpodobností již v praslovanštině, kam přišlo z oné výše zmíněné němčiny, tehdy ještě hodně středověké. A že nebylo v té době takových obhájců českého jazyka, jakým byl Jan Hus, zabydlelo se asi rychleji nežli ten „knedlík“. Kořeny má „kněz“ v starohornoněmeckém slově „kunig“, o jehož původním významu se toho mnoho neví, zatímco o jeho dalším vývoji směrem k našim časům toho víme přece jen více. Všechny výrazy pro „krále“ mají v germánských (a mnoha jiných) jazycích právě tohoto „společného předka“ nebo některého z jeho příbuzných. Je možné, že stejně jako slovo „kostel“ přešlo slovo „kněz“ do církevní mluvy právě v dobách, kdy křesťanství sídlilo na hradech a v očích naších předků bylo hlásáno „pány“. Jisté je, že slovo samo až do patnáctého století bylo v Čechách používáno pro označení vladaře či pána (nikoliv ale krále - když zkusíte říci dvacetkrát rychle za sebou Karel, Karel, Karel … , pak porozumíte tomu, jak se "král" ocitl v našem jazyce. Ten Karel nebyl ale Karel ledajaký, leč byl to Karel Veliký, král Franků). Až s ústupem staroslověnštiny, která pro kněží měla již zmíněné výrazy svaštennikъ a jerjej, se do církevního slovníku dostal kněz, tak jak jej známe dnes. Reformace, asi vědoma si problematické náplně slova samého, postupně ponechala kněží církvi římské a svým důrazem na výklad Písma postavila v čelo reformovaných nebo protestantských sborů kazatele.

mch

číslo 107, květen 2010
předchozí   další

Obsah

Hřích nám už nevládne
Jak šel život
Slova, slova slova XI.
Výlet do Libčic
Za laskominami do Malé Hraštice
Adopce na dálku
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).