Vinohradský sbor ČCE

Sborová neděle 20. února

Předposlední únorovou neděli proběhlo další z nedělních sborových setkání, která jsou obvykle věnována přednášce hosta po bohoslužbách, pokračují diskusí a jsou zakončena společným obědem. Hostem byl tentokrát bratr Karel Sedláček s manželkou Darinou, kteří po bohoslužbách vyprávěli o Izraeli. Bratr Karel je členem organizace ICEJ – mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě. Jaké jsou cíle ICEJ? Internetové strany organizace je formulují takto: Cílem ICEJ je vyvíjet křesťanskou charitativní a vzdělávací činnost, zejména:

  • projevovat zájem o židovský národ a obnovený stát Izrael a být zdrojem potěšení podle slov proroka Izaiáše 40:1 „Potěšujte, potěšujte můj lid, říká váš Bůh“;
  • připomínat křesťanům, aby se modlili za Jeruzalém a za izraelskou zemi;
  • usilovat o to, aby se křesťané z celého světa mohli dozvědět, co se děje v Izraeli, a mohli získat správný vztah k izraelskému národu;
  • podporovat křesťanské vůdce, církve a organizace, aby se ve svých zemích účinně zastávali židovského lidu;
  • pracovat ve prospěch smíření mezi Araby, Židy a ostatními občany a obyvateli izraelské země.

Dle slov bratra Sedláčka si tato organizace klade za cíl podporovat Židy, aniž by se je snažila přesvědčovat ke křesťanské víře. Pomáhá například při zakládání domovů s pečovatelskou službou pro ty, kdo přežili holocaust a potřebují již nyní stálou péči. Česká pobočka pořádá besedy ve školách, jichž se často účastní pamětníci holocaustu. Konají se také různé kulturní a vzdělávací programy, které mají obyvatele naší země seznamovat více s židovskou historií a kulturou a vyjádřit podporu státu Izrael. Bratr Sedláček zdůraznil, že podpora státu Izrael ovšem neznamená bezvýhradné vyjádření podpory všem krokům, které izraelští politici činí. Přesto se v následující diskusi objevily pochyby, zda organizace není vůči státu Izrael a jeho politice příliš nekritická.

Svou přednášku bratr Sedláček zakončil působivým zatroubením na šofar, zvířecí roh, který se používá při židovských slavnostních příležitostech.

Neděle potom pokračovala společným obědem. Pro sestry z křesťanské služby i další ochotné pomocníky bylo servírování oběda již takřka poslední z řady činností, které je třeba pro úspěšný průběh takové neděle vykonat – od domlouvání, co se bude vařit, přes plánování množství surovin, páteční nákupy a sobotní dopolední vaření, které bylo tentokrát navíc spojeno s úklidem po broušení parket.

Za tuto práci pro nás všechny děkujeme a dík patří také těm, kdo se starali v průběhu přednášky o děti, kdo přivezli starší členy sboru a hosty, kdo zajistili technickou stránku promítání, přinesli pečivo či se podíleli na závěrečném úklidu.

jaš

číslo 115, březen 2011
předchozí   další

Obsah

Rozsévač a zem
Zpráva staršovstva o životi sboru za rok 2010
Jak vidím sbor
Sborová neděle
Ze staršovstva
Pozvánka do kina
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).