Vinohradský sbor ČCE

Staršovstvo na své únorové schůzi

  • s radostí přijalo žádost o křest Evelyn Haase, dcery Michaela Haase,
  • poděkovalo za přípravu a uskutečnění schůzky učitelů nedělní školy a rodičů,
  • aktualizovalo seznam hlasových členů sboru,
  • dohodlo se, že v případě výjimečné sbírky, u které by bylo potřeba, aby peníze odešly co nejdříve (většinou u sbírky částečně řešící pomoc v nouzi), odešle na dohodnutý účel ze sborových prostředků co nejdříve finanční částku, na které se shodne, a pak na naplnění této částky vyhlásí archovou sbírku,
  • projednalo vývoj sborových příjmů z darů salárů,
  • odsouhlasilo založení okrašlovacího spolku vinohradského
  • osvěžilo si informaci, že od 22. do 28. srpna bude sbor pořádat rodinnou rekreaci v Orlovech.

číslo 115, březen 2011
předchozí   další

Obsah

Rozsévač a zem
Zpráva staršovstva o životi sboru za rok 2010
Jak vidím sbor
Sborová neděle
Ze staršovstva
Pozvánka do kina
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).