Vinohradský sbor ČCE

Vinohradský sbor a křesťanská služba

Zkusím dát odpověď před otázkou: Kéž by všichni! A nyní položím otázku: Kolik z  nás ví, co přesně je křesťanská služba, zda tato požehnání hodná síla působí i v  našem sboru a kdo ví, které (kteří) z  nás se na ní aktivně podílejí?

Během posledního sborového shromáždění našeho sboru byla přednesena zpráva o činnosti vinohradské křesťanské služby. Stručně řečeno - spousta práce, mnoho vykonáno, nemnoho aktivních rukou a přiznejme – srdcí. Nejen ve vzduchu, ale i v  myslích některých posluchačů zajisté „visí“ otázka: stojí vůbec za to udržovat tuto práci, tradici, nutit se do toho, když je čím dál méně aktivních účastníků a na nepatrné jádro zmíněné skupiny tím pádem doléhá stále více povinností? Je třeba vůbec tuto vzájemnou službu takto institucionalizovat? Vždyť každý pomůže, když je s  něčím třeba a je osloven – jsme si přece bratřími a sestrami.

Takové a podobné otázky zajisté nejsou zavrženíhodné. Nevznikají však spíše proto, že toho o křesťanské službě víme vlastně málo? Kdo z  nás se o křesťanskou službu v  našem sboru aktivně zajímal? Kolik z  nás vlastně „jen nebylo osloveno“? Kolik z  nás je nesmělých, nejistých, neinformovaných, nerozhodných, zahlcených jinými povinnostmi, přes které není čas zajímat se o další práci?

Věřím, že křesťanská služba má ve sborovém životě své místo, spousta z  nás plody její práce mnohdy nevědomky přijímá a považuje to za samozřejmé. V  příštím čísle našeho Hroznu najdete rozhovor nad tématem křesťanské služby se sestrou Monikou Chábovou, která v  současnosti křesťanskou službu v  našem sboru vede. Jako přípravu nebo chcete-li – drobnou předehru k  tomuto tématu nyní uvádím pár informací o křesťanské službě jako součásti činnosti Českobratrské církve evangelické.

Křesťanská služba je od svého počátku po roce 1948, kdy byla komunistickým režimem rozprášena služba České Diakonie a církev tak ztratila oficiální možnost sociální služby, službou sborovou, dobrovolnou, neprofesionální. Byla především zaměřena na potřebné členy sboru, jejich opatřování, navštěvování, svážení na bohoslužby. Jádrem práce byla práce pro sbor a jeho členy, výpomoc ve společenské oblasti práce sboru, služba při sborových akcích atp.

Že jde o církví chtěnou a váženou službu, dokládá i vznik tzv. Poradního odboru křesťanské služby při synodní radě, zřízeného na základě ustanovení § 28 odst. 7 Církevního zřízení.

Jaká je náplň práce křesťanské služby v  našem sboru, kdo se jí účastní a jak bychom se mohli zapojit do její bohulibé činnosti nebo ji podpořit, se dozvíme v  příštím čísle Hroznu. Do té doby ať nás provází Boží milost a požehnání.

Dan Popelář

číslo 119, září 2011
předchozí   další

Obsah

Pán Bůh je zvědav na olej každého z nás
Vinohradský sbor a křesťanská služba
Orlovy 2011
Anketa k táboru
Témata biblických hodin
Cti otce svého a matku svou
Podzimní vycházky
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).