Vinohradský sbor ČCE

Jak se nám líbil letošní tábor v Orlovech?

Anketa

Táborový přípravný tým pokračoval ve své práci částečně i po skončení této společné letní akce. Helena Wernischová se v malé anketě zeptala táborníků, jak se jim tábor líbil a co by se dalo příště zlepšit. Jejich odpovědi pak pro čtenáře Hroznu shrnula Jarmila Raisová.

Jak hodnotíte dopolední program pro děti? (židovská škola)

Tento program se většinou líbil, byl hodnocen jako náročný, poučný, zajímavý, některý den se pro menší děti zdál těžší.

Jak hodnotíte odpolední program? (hra)

Podobné hodnocení jako u dopoledního programu.

Jak hodnotíte výlet?

Výlet se zdál být dlouhý a náročný (zejména pro menší děti). Starším dětem se ale líbil. Pěkný zážitek z židovského hřbitova a tolerančního kostela v Humpolci.

Jak se vám líbil program pro dospělé?

Byl hodnocen jako výborný.

Jaký je váš celkový dojem a pocit z tábora?

To, že jsme byli hodně spolu, společně zažívali, zpívali. O to šlo především a vyjadřuje to pocity všech, kdo odpověděli.

Co se vám líbilo nejvíce?

Zde byly odpovědi velmi rozdílné. Líbil se výlet, noční hra, okolní příroda, počasí, přátelská atmosféra i báječné Matějovo vaření.

Co se vám líbilo nejméně ?

Odpovědi na tuto otázku nelze jednoduše shrnout, zde je tedy výběr: ne zcela srozumitelná organizace, horší načasování činností, málo hub v lese, absence ohně (táborového), na tábor nemohli jet další zájemci…

číslo 119, září 2011
předchozí   další

Obsah

Pán Bůh je zvědav na olej každého z nás
Vinohradský sbor a křesťanská služba
Orlovy 2011
Anketa k táboru
Témata biblických hodin
Cti otce svého a matku svou
Podzimní vycházky
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).