Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Pane Bože trpělivý a slitovný, prosíme za ty, kdo hledají pravdu o sobě, o svém životě, pravdu pro svůj život; kéž ji včas naleznou.

Prosíme za sborové společenství, aby umělo oslovit hledající a vyprávět příběh nalezení. Prosíme za nemocné a zarmoucené.

Prosíme za ty, kteří nemohou přijít na bohoslužby, dej, ať se necítí izolováni, ale ať vědí, že jsou každou neděli v kostele s námi a my s nimi u nich doma.

Prosíme o pokoj pro všechna ohniska napětí po celém světě.

Přimlouváme se za oběti přírodních katastrof, neštěstí a lidské zvrácenosti.

Prosíme o to, aby ses zjevoval tam, kde lidé sobecky vidí jen sebe, jen své neštěstí, samé otazníky.

Prosíme, sesílej svého Ducha i své slovo, ať uzdravuje a dává vždy novou naději.

V pokoře ti, Bože, předkládáme dny, které jsou ještě před námi: Stůj při nás a žehnej nám. Hospodine, Pane náš, smiluj se nad námi. Amen.

číslo 136, duben 2013
předchozí   další

Obsah

Tak Bůh miloval svět
Z přímluvných modliteb
Jak je to s misií?
Vzpomínky na vinohradské faráře
Jímavé portréty biblických žen
Program nedělní školy
Program Noci kostelů 24.5.2013
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).